UNF / Aktiviteter / 28. september 2022 • Kvantemekanik for begyndere

Kvantemekanik for begyndere

En introduktion til atomernes bizarre verden
Foredrag ved Thomas Olsen

ONSDAG D. 28. SEPTEMBER 2022
UNF Lyngby

Ud over at have drevet den teknologiske udvikling vi har bevidnet over det sidste århundrede, har kvantemekanikken givet os en ramme der på smukkeste vis forklarer den atomets opbygning, kemiske bindinger og makroskopiske fænomener som for eksempel magnetisme og ledningsevne. Men kvantemekanikken er fyldt med koncepter der i den grad udfordrer vores intuition for hvad der foregår og man bliver gang på gang tvunget til at spørge sig selv om naturen virkelig kan være så underlig. For eksempel fortæller teorien os at det er fundamentalt umuligt at vide både hvor en elektron befinder sig og hvor hurtigt den bevæger sig. I denne forelæsning vil jeg introducere de grundlæggende koncepter der danner grundlaget for kvantemekanikken og understrege nogle af de bizarre konsekvenser det har for den mikroskopiske fysik. Derudover vil jeg fremdrage en række eksempler på velkendte fysiske egenskaber der natuligt lader sig forklare gennem kvantemekanikken, men ikke har nogen nem fortolkning i den klassiske fysik.

Billede tilhører Dhatfield

Frist: 28. sept. 2022 kl. 18:00

THOMAS OLSEN

Thomas Olsen

professor, DTU fysik

Fysik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Lyngby

Onsdag d. 28. September 2022

kl. 18.00- 20.00

Auditorium 34, Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 306, Matematiktorvet
2800 Kgs. Lyngby

VIS KORT