UNF / Aktiviteter / 13. juni 2022 • Generalforsamling i UNF vestsjælland

Generalforsamling i UNF vestsjælland

Generalforsamling

MANDAG D. 13. JUNI 2022
UNF Vestsjælland

Hermed indkaldes til generalforsamling i UNF Vestsjælland. Hertil har alle adgang, dog har kun medlemmer og frivillige i UNF Vestsjælland stemmeret.

Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formanden aflægger beretning samt foreligger planer for den kommende sæson.
  4. Næstformanden fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastlæggelse af næste års medlemskontingent.
  7. Valg af revisor.
  8. Valg af bestyrelse.
  9. Valg af suppleanter.
  10. Eventuelt.

Link til GF via Meet: GF for vestsjælland Mandag, 13. juni · 20:00-20:30 Oplysninger om deltagelse i Google Meet Link til videoopkald: https://meet.google.com/aor-axvx-gbv Eller ring: ‪(DK) +45 70 71 41 64‬ pinkode: ‪233 152 356‬# Flere telefonnumre: https://tel.meet/aor-axvx-gbv?pin=4339059829134

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Vestsjælland

Mandag d. 13. Juni 2022

kl. 20.00- 20.30

Online

2100 København Ø

Filer fra aktiviteten

DOWNLOAD FILER