UNF / Aktiviteter / 29. marts 2022 • Generalforsamling i UNF Aarhus

Generalforsamling i UNF Aarhus

Generalforsamling

TIRSDAG D. 29. MARTS 2022
UNF Aarhus

Så er det endnu en gang blevet tid til generalforsamling, og alle er velkomne og har taleret, men kun medlemmer af UNF Aarhus har stemmeret. Det kommer til at foregår i 'Det Skæve Rum', 1525-626 på Instituttet for Fysik og Astronomi (Universitetsparken 525, 8000 Aarhus C)

Dagsordenen er:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af to stemmetællere

 4. Godkendelse af dagsordenen

 5. Formanden aflægger beretning for det forgangne år samt visioner for det kommende år

 6. Kassereren fremlægger regnskabet og giver en økonomisk statusberetning

 7. Revisorerne fremlægger deres kommentarer til regnskabet

 8. Godkendelse af de reviderede regnskab

 9. Fastsættelse af næste års kontingent

 10. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer

 11. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter

 12. Valg af revisor

 13. Valg af revisorsuppleant

 14. Behandling af indkomne forslag

 15. Eventuelt

Der kan ikke længere indsendes nye forslag.

Årsregneskabet kan I også finde her som fil, i højre side af skærmen (klik på Download filer under Filer fra aktiviteten)

NB. Sluttidspunktet er ikke fastlagt, generalforsamlingen slutter når alle punkter er blevet behandlet.

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Aarhus

Tirsdag d. 29. Marts 2022

kl. 18.00- 20.00

Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 120
8000 Aarhus C

Filer fra aktiviteten

DOWNLOAD FILER