UNF / Aktiviteter / 19. marts 2022 • UNF Danmarks generalforsamling 2022

UNF Danmarks generalforsamling 2022

Generalforsamling

LØRDAG D. 19. MARTS 2022
UNF Danmark

Alle der er medlem af UNF, dvs. medlem af en af vores 8 lokalforeninger, har adgang til generalforsamlingen. Hvis du deltager, vil vi af praktiske årsager sætte pris på at du på forhånd tilmelder dig her på siden. Hvis du er frivillig, skal du i stedet tilmelde dig via årsmødetilmeldingen.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, så skal du skaffe opbakning fra minimum to af vores lokalforeninger.

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af generalforsamling, dagsorden og stemmeprocedure (Bilag 1)
 3. Valg af referent
 4. Valg af 2 stemmetællere
 5. Fremlæggelse af formandsberetning
 6. Økonomisk statusberetning og fremlæggelse af revideret regnskab
 7. Fremlæggelse af de interne revisorers kommentarer til regnskabsåret jf. § 30
 8. Godkendelse af regnskab jf. § 28
 9. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 10. Vedtagelse af fordelingsnøgle for fælles indsamlede midler jf. § 27
 11. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer
 12. Valg af op til 3 bestyrelsessuppleanter
 13. Valg af 1-4 interne revisorer
 14. Valg af 1-2 revisorsuppleanter
 15. Indstilling af repræsentantskabsmedlemmer
 16. Behandling af indkomne forslag jf. § 15
 17. Eventuelt
 18. Mødeevaluering

Bilag kan downloades ude i siden.

Læs mere om generalforsamlingen i vores vedtægter. Hvis du har nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen UNF Danmarks bestyrelse

Frist: 19. marts 2022 kl. 09:00

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Danmark

Lørdag d. 19. Marts 2022

kl. 09.00- 17.00

Sted endnu ukendt