UNF / Aktiviteter / 15. marts 2022 • Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling

TIRSDAG D. 15. MARTS 2022
UNF Odense

Generalforsamlingen starter kl. 18. Den foreløbige dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:

Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 uafhængige stemmetællere. Formanden aflægger beretning for den forgangne bestyrelsesperiode samt planer for den kommende bestyrelsesperiode. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Fastlæggelse af næste års kontingent. Valg af bestyrelse jf. § 11 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Valg af revisor. Valg af revisorsuppleant. Behandling af indkomne forslag. Eventuelt. Alle er velkomne. UNF Odense giver aftensmad kl. 17:00 (skriv venligst til odense@unf.dk for at sikre at der er nok aftensmad). Forslag, som ønskes behandling under punkt 11, skal være formanden (formand@odense.unf.dk) i hænde senest 1 uge før generalforsamling.

Spisning fra kl 17:00

Frist: 15. marts 2022 kl. 16:00

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Odense

Tirsdag d. 15. Marts 2022

kl. 18.00- 22.00

Syddansk Universitet, Campus Odense

Campusvej 55
5230 Odense M

VIS KORT