UNF / Aktiviteter / 27. april 2021 • The CO2 Recycling as an Essential Constituent in Power2X

The CO2 Recycling as an Essential Constituent in Power2X

Elketrokemi
Foredrag ved Kent Kammer Hansen

TIRSDAG D. 27. APRIL 2021
UNF København

På et tidspunkt slipper resurserne af kul og olie op. Vi bliver dermed afhængige af vedvarende energi, form sol, vind og bølgeenergi.

Et af problemerne med vedvarende energi er at den fluktuerende, dvs. mænge af energi er ikke den samme døgnet rundt, året rundt for den sags skyld.

Det er derfor nødvendigt at lagre energien. En af metoderne er elektrolyse af CO2. CO2 kan reduceres elektrokemisk CO. Hvis det blandes med vand i elektrolyse reaktoren, kan man lave co-elektrolyse og danne en blanding af CO og H2, kaldet syntese gas. Fra dette kan man lave en lang række produkter bla. Diesel.

Man kan i dag opsamle CO2 fra luften. Denne CO2 kan anvendes til at lave CO.

Dette foredrag vil komme ind på de problemstillinger der skal løses for at få et CO2neutralt samfund.

Der vil blive fortalt om opsamling af CO2 fra luften, elektrolyse, syntese af kemikalier, herunder Diesel.

Tilslut vil en alternativ teknik til fjernelse af skadelige komponenter fra forbrænding af f.eks. syntetisk Diesel blive præsenteret.

Dette er en teknik hvor elektrisk energi anvendes til at fjerne de forurenede komponenter, såsom NO.

Foredraget vil fokusere på materialeudvikling.

KENT KAMMER HANSEN

Kent Kammer Hansen

Phd Fysik Kemi, MSc Kemiteknologi, Seniorforsker, DTU

Kent Kammer Hansen arbejder til dagligt DTU energi på Risø. Hvor han har i sær har arbejdet med Faststofs kemi og elektronkemi. De primærer fokus områder har været inde for Brændseleler hvor at en af de store ting som Kent har sat sit præ på er udviklingen af elektronkemisk røgaserensning af NOx.

Energiteknologi
Kemi
Teknologi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Tirsdag d. 27. April 2021

kl. 18.30- 21.00

Auditorium 1, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT