UNF / Aktiviteter / 27. marts 2021 • Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling

LØRDAG D. 27. MARTS 2021
UNF København

LINK: https://ucph-ku.zoom.us/j/5224471165?pwd=bENKOGNjQ3kxQ2M0UHF3bjFNUk5udz09 UNF København skal afholde ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er en meget vigtig del af foreningen, og derfor vil enhver opbakning fra medlemmerne i foreningen være med til at gøre UNF København endnu mere repræsentativ.

Generalforsamlingen vil foregå d. 27 marts 2021 klokken 14:00 online. Nærmere info om platform kommer senere, og linket til generalforsamlingen bliver offentliggjort på dagen kort før afholdelsen.

Dagsordenen til generalforsamlingen vil se ud som følgende (jf. §8 i vores vedtægter)
- Valg af dirigent.
- Valg af referent.
- Valg af to stemmetællere.
- Formanden, kasseren og de gruppeledere som skulle ønske det aflægger beretning samt forelægger planer for den kommende sæson.
- Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
- Behandling af indkomne forslag.
- Fastlæggelse af næste års medlemskontingent.
- Valg af revisor.
- Valg af bestyrelse.
- Valg af suppleanter.
- Valg af gruppeledere.
- Eventuelt.

Vores gældende vedtægter kan findes her.
Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til bestyrelsen på kbh@unf.dk senest tre uger før generalforsamlingen. Generelle forslag, der ønskes behandlet under punktet "Behandling af indkomne forslag" skal sendes til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF København

Lørdag d. 27. Marts 2021

kl. 14.00- 18.00

Online

2100 København Ø