UNF / Aktiviteter / 27. marts 2021 • Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling

LØRDAG D. 27. MARTS 2021
UNF København

UNF København skal afholde ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er en meget vigtig del af foreningen, og derfor vil enhver opbakning fra medlemmerne i foreningen være med til at gøre UNF København endnu mere repræsentativ.

Generalforsamlingen vil foregå d. 27 marts 2021 klokken 14:00 online. Nærmere info om platform kommer senere, og linket til generalforsamlingen bliver offentliggjort på dagen kort før afholdelsen.

Dagsordenen til generalforsamlingen vil se ud som følgende (jf. §8 i vores vedtægter)
- Valg af dirigent.
- Valg af referent.
- Valg af to stemmetællere.
- Formanden, kasseren og de gruppeledere som skulle ønske det aflægger beretning samt forelægger planer for den kommende sæson.
- Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
- Behandling af indkomne forslag.
- Fastlæggelse af næste års medlemskontingent.
- Valg af revisor.
- Valg af bestyrelse.
- Valg af suppleanter.
- Valg af gruppeledere.
- Eventuelt.

Vores gældende vedtægter kan findes her.
Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til bestyrelsen på kbh@unf.dk senest tre uger før generalforsamlingen. Generelle forslag, der ønskes behandlet under punktet "Behandling af indkomne forslag" skal sendes til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.

Frist: 27. marts 2021 kl. 14:00

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF København

Lørdag d. 27. Marts 2021

kl. 14.00- 18.00

Online

2100 København Ø