UNF / Aktiviteter / 20. marts 2021 • UNF Danmarks generalforsamling 2021

UNF Danmarks generalforsamling 2021

Ordinære generalforsamling i 2021
Generalforsamling

LØRDAG D. 20. MARTS 2021
UNF Danmark

Alle der er medlem af UNF, dvs. medlem af en af vores 8 lokalforeninger, har adgang til generalforsamlingen. Hvis du deltager, vil vi af praktiske og sikkerhedsmæssige årsager kræve at du tilmelder dig, denne tilmelding kommer op i forbindelse med afklaring af praktiske forhold for afholdelsen.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, så skal du skaffe opbakning fra minimum to af vores lokalforeninger.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af generalforsamling, dagsorden og stemmeprocedure
 4. Valg af 2 stemmetællere
 5. Årsberetning for 2020
 6. Økonomisk statusberetning samt fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2020
 7. Fremlæggelse af interne revisorers kommentarer til regnskabsåret
 8. Godkendelse af regnskab for 2020
 9. Fremlæggelse af budget for 2021 til godkendelse
 10. Vedtagelse af fordelingsnøgle for fælles indsamlede midler jf. § 27
 11. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer
 12. Valg af op til 3 bestyrelsessuppleanter
 13. Valg af 1-4 interne revisorer
 14. Valg af 1-2 revisorsuppleanter
 15. Indstilling af repræsentantskabsmedlemmer
 16. Behandling af forslag
 17. Eventuelt
 18. Mødeevaluering

Bilag kan hentes via link ude i siden. Bilag vil snarest lagt op.

Læs mere om generalforsamlingen i vores vedtægter. Hvis du har nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen UNF Danmarks bestyrelse

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Danmark

Lørdag d. 20. Marts 2021

kl. 12.00- 17.00

Sted endnu ukendt

Filer fra aktiviteten

DOWNLOAD FILER