UNF / Aktiviteter / 31. oktober 2020 • UNF Danmarks generalforsamling 2020

UNF Danmarks generalforsamling 2020

Ordinære generalforsamling i 2020
Generalforsamling

LØRDAG D. 31. OKTOBER 2020
UNF Danmark

UNF Danmark holder sin ordinære generalforsamling Online i 2020. Link vil blive sendt ud til de tilmeldte, når vi nærmer os dagen.

Alle der er medlem af UNF, dvs. medlem af en af vores 8 lokalforeninger, har adgang til generalforsamlingen. Hvis du deltager, vil vi af praktiske årsager sætte pris på at du på forhånd tilmelder dig, denne tilmelding kommer op snarest.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, så skal du skaffe opbakning fra minimum to af vores lokalforeninger.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af generalforsamling, dagsorden og stemmeprocedure (Bilag 2)
 4. Valg af 2 stemmetællere
 5. Årsberetning for 2019
 6. Økonomisk statusberetning samt fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2019 (Bilag 3)
 7. Fremlæggelse af interne revisorers kommentarer til regnskabsåret (Bilag 5)
 8. Godkendelse af regnskab for 2019
 9. Fremlæggelse af budget for 2021 til godkendelse (Bilag 4)
 10. Vedtagelse af fordelingsnøgle for fælles indsamlede midler jf. § 27
 11. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer
 12. Valg af op til 3 bestyrelsessuppleanter
 13. Valg af 1-4 interne revisorer
 14. Valg af 1-2 revisorsuppleanter
 15. Indstilling af repræsentantskabsmedlemmer
 16. Behandling af forslag
  1. Politik for miljø og ansvarligt forbrug (Bilag 7)
  2. Foreningens registrering (Bilag 9)
  3. Foreningens hjemsted (vedtægt) (Bilag 8)
  4. Forslag om strategiske mål (Bilag 6)
 17. Eventuelt
 18. Mødeevaluering

Bilag kan hentes via link ude i siden. Stemmefordelingen ved dette års generalforsamling kan ses i bilag 1.

Læs mere om generalforsamlingen i vores vedtægter. Hvis du har nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen UNF Danmarks bestyrelse

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Danmark

Lørdag d. 31. Oktober 2020

kl. 13.00- 16.00

Online

2100 København Ø