UNF / Aktiviteter / 11. august 2020 • UNF Aarhus Generalforsamling

UNF Aarhus Generalforsamling

Generalforsamling

TIRSDAG D. 11. AUGUST 2020
UNF Aarhus

GENERALFORSAMLINGEN ER RYKKET ONLINE!

UNF Aarhus generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Hvis du er individuelt medlem (Altså, hvis du enten har betalt det selv eller er frivillig) har du stemmeret til generalforsamlingen på lige fod med alle andre medlemmer.

Til generalforsamlingen vælges den nye bestyrelse, regnskabet godkendes, og indkomne forslag, f.eks. til vedtægtsændringer behandles. Hvis du har forslag der skal behandles på generalforsamlingen, så skal du sørge for at UNF Aarhus bestyrelse har forslagene på skrift senest 7 dage før generalforsamlingen, altså d. 4. august kl. 18:00. Vi foretrækker at modtage forslag via. e-mail på bestyrelsen@aarhus.unf.dk.

Generalforsamlingen finder sted på Zoom (link følger) og starter kl. 18:00.

Tilmelding er ikke påkrævet for at deltage i selve generalforsamlingen.

Herunder findes dagsordenen for generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsordenen
 5. Formanden aflægger beretning for det forgangne år samt visioner for det kommende år
 6. Kassereren fremlægger regnskabet og giver en økonomisk statusberetning
 7. Revisorerne fremlægger deres kommentarer til regnskabet
 8. Godkendelse af de reviderede regnskab
 9. Fastsættelse af næste års kontingent
 10. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter
 12. Valg af revisor
 13. Valg af revisorsuppleant
 14. Behandling af indkomne forslag
 15. Eventuelt

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Aarhus

Tirsdag d. 11. August 2020

kl. 18.00- 22.00

Online

2100 København Ø