UNF / Aktiviteter / 10. august 2020 • UNF Odenses Generalforsamling

UNF Odenses Generalforsamling

Foredrag

MANDAG D. 10. AUGUST 2020
UNF Odense

I UNF Odense blev vi også ramt af Coronanedlukningen af samfundet, hvilket har gjort, at vi har måtte udskyde vores generalforsamling, som ellers altid er i marts. Bestyrelsen har fulgt udviklingen af Coronakrisen tæt, og vi mener nu, at vi kan indbyde til Generalforsamling i UNF Odense på en måde som lever op til Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så vi fortsat har fokus på at undgå smittespredning.

UNF Odenses Generalforsamling vil finde sted mandag d. 10. august 2020 på Ildfuglevænget 11, 5260 Odense S. Som sædvanligt vil aftenen starte med aftensmad kl. 17-18, hvorefter generalforsamlingen vil finde sted.

Den foreløbige dagsorden for den udskudte, ordinære generalforsamlingen er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af 2 uafhængige stemmetællere.
 4. Formanden aflægger beretning for den forgangne bestyrelsesperiode samt planer for den kommende bestyrelsesperiode.
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 6. Fastlæggelse af næste års kontingent.
 7. Valg af bestyrelse jf. § 11
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 9. Valg af revisor.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Behandling af indkomne forslag.
 12. Eventuelt.

Alle er velkomne. Husk at tilmelde dig på odense@unf.dk, hvis du ønsker at spise med, senest dagen før. Forslag, som ønskes behandling under punkt 11, skal være formanden (formand@odense.unf.dk) i hænde senest 1 uge før generalforsamling. Allerede indsendte forslag vil automatisk blive videreført.

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Odense

Mandag d. 10. August 2020

kl. 17.00- 21.00

Sted endnu ukendt