UNF / Aktiviteter / 30. juli 2020 • Naturfagssommercamp

Naturfagssommercamp

Sommer-sciencecamp for grundskoleelever
Weekendcamp

TORSDAG D. 30. JULI 2020
UNF København

Hvad er UNF Naturfagssommercamp?

UNF Naturfagssommercamp er en mini-sciencecamp, som foregår den 30. juli og 31. juli 2020. Campen har før været holdt under navnet UNF Masterclass og er blevet afholdt to gange før med stor succes. Formålet er at give elever i udskolingen et indtryk af, hvad naturvidenskab efter folkeskolen er, og hvor det kan føre hen. UNF Science Camps er ikke talent-camps, men er for alle, der har lyst og interesse til at lære mere naturvidenskab. På campen vil der være fem overordnede emner:datalogi (programmering), fysik, kemi og matematik. Undervisningen består af workshops, laboratoriearbejde, klasseundervisning og opgaveregning.

Naturfagssommercamp er blevet skabt på grund af, at COVID-19 har skabt mangel på laboratoriearbejde og øvelse i naturfagene i en periode inden sommerferien.

Når deltagerne ankommer til campen, vil de vælge det fag, de gerne vil arbejde mere med resten af campen. Derefter bliver deltagerne blandet og skal lave eksperimenter og løse opgaver inden for de områder, de har valgt. På den måde får alle mulighed for at dykke ned i et af fagene. På hver workshop vil der være to undervisere, som selv har lavet det faglige program. Mange af dem studerer faget til dagligt. De vil vise, hvad forskellen på fagene er, og hvad der hver især gør fagene sjove og spændende. Deltagerne får en unik mulighed for at spørge ind til, hvordan det er at studere et naturvidenskabeligt fag.

Noget af det vigtige på campen er også at lære en masse andre unge at kende. På campen vil der være sociale lege, brætspil og tid til at hygge under maden, dog vil det på denne camp være med en del forholdsregler på grund af Corona. En af de store gevinster ved campen er, at den foregår på et gymnasium, så deltagerne også kommer til at opleve, hvordan det er at gå på et gymnasium.

Praktisk Campen kommer til at foregå den 30. juli til 31. juli på NEXT Sukkertoppen Gymnasium, hvor deltagerne vil være der fra 9-17 og derefter tage hjem og komme tilbage dagen efter og være der fra 9-17 igen. Adressen er Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby. For at deltage på campen skal man gå i folkeskolen (grundskole) og gå i 7. klasse eller derover. Deltagerne og arrangørerne spiser på Sukkertoppen Gymnasium. Al kost er dækket. For at tilmelde dig, skal du trykke på tilmeld og oplyse dit navn, e-mail til dig selv og til dine forældre , eventuel tilladelse til at få taget billede, eventuelle madforbehold og alder.

Det er fuldstændig gratis at deltage i UNF Naturfagssommercamp

Man kan deltage, hvis man går på en folkeskole, privatskole, friskole i Danmark eller en anden grundskole, hvis man kan Dansk.

Campen kan kun lade sig gøre takket være NEXT Sukkertoppen og DUFs sommerpulje.

Datalogi
Fysik
Kemi
Matematik

Praktisk info

WEEKENDCAMP • UNF København

30. Juli 2020 - 31. Juli 2020

Fra kl. 09.00 torsdag
Til kl. 18.00 fredag

NEXT Sukkertoppen Gymnasium

Carl Jacobsens Vej 25
2500 Valby