UNF / Aktiviteter / 6. juli 2020 • Generalforsamling UNF Esbjerg

Generalforsamling UNF Esbjerg

Generalforsamling

MANDAG D. 6. JULI 2020
UNF Esbjerg

Vi indkalder hermed til generalforsamling d. 6/7 kl. 12 - 16. Generalforsamlingen vil blive afholdt fysisk hos næstformand Cecilia(COT) på Kildevej 8, 6710 Esbjerg V.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Formanden aflægger beretning samt foreligger visioner for den kommende sæson
 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastlæggelse af næste års medlemskontingent
 8. Valg af revisor
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af suppleanter
 11. Eventuelt

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Esbjerg

Mandag d. 6. Juli 2020

kl. 12.00- 16.00

Sted endnu ukendt