UNF / Aktiviteter / 7. maj 2020 • Big data og oversvømmelser

Big data og oversvømmelser

Effektive algoritmer til at forudse oversvømmelser på detaljerede terrænmodeller
Foredrag ved Mathias Rav

TORSDAG D. 7. MAJ 2020
UNF Aarhus

VIGTIG INFORMATION - aflysning:

Aktiviteten er desværre aflyst.

Oversvømmelse er et omfattende samfundsmæssigt problem i dag, da ekstreme vejrfænomener bliver mere almindelige. I dette foredrag vil vi se på, hvordan man kan bruge algoritmer (dvs. computerprogrammer) til at forudse hvilke landområder der bliver oversvømmet ved skybrud. Ved at bruge disse algoritmer i byplanlægningen er det muligt at mindske risikoen for oversvømmelser i fremtiden.

Da algoritmerne skal simulere hvordan vand flyder på overfladen af terrænet undervejs i et skybrud, er det nødvendigt at have meget detaljerede modeller af terrænoverfladen for den ø eller det land man vil analysere. Dette er dog en stor udfordring i praksis, da størrelsen af de terrænmodeller der er tilgængelige i dag nemt overstiger mængden af RAM i en almindelig moderne computer. Dermed kan terrænmodellen ikke gemmes i RAM, men skal i stedet lagres på en SSD eller harddisk. Da det tager en million gange længere at læse et stykke data fra en harddisk, end det tager at læse data fra RAM, er det vigtigt at minimere antallet af gange data læses fra harddisken, når man skal designe hurtige algoritmer. I dette foredrag vil vi se på teknikker til at udvikle såkaldte I/O-effektive algoritmer, dvs. algoritmer der kan bearbejde store datamængder hurtigt og effektivt, når det er antallet af læsninger der skal minimeres frem for antallet af udregninger.

Det anbefales at møde senest 15 minutter før arrangementer, da vi ellers vil frigive reserverede pladser.

Vidste du Matematisk Kantine har aftenåbent fra 17.00-20.30? Køb kaffe og kage i pausen eller gør en tur ud af det og spis aftensmad dernede med dine elever efter foredraget. I kan også møde os dernede til en uformel snak - se efter de sorte UNF t-shirts. Bemærk at nogle aftener kan alle borde være optaget. Læs mere og bestil bord på matkant.dk.

MATHIAS RAV

Mathias Rav

Ph.d., Softwareudvikler, SCALGO

Mathias Rav er ph.d. i datalogi og arbejder som softwareudvikler i SCALGO, som er et firma der udvikler digitale værktøjer til at håndtere store, detaljerede terrænmodeller hurtigt og effektivt.

Datalogi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Torsdag d. 7. Maj 2020

kl. 17.15- 19.00

Auditorium E, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

VIS KORT