UNF / Aktiviteter / 29. april 2020 • Bose-Einstein kondensater

Bose-Einstein kondensater

Det `cooleste´ kvantestof i universet!
Foredrag ved Mick Kristensen

ONSDAG D. 29. APRIL 2020
UNF Aarhus

VIGTIG INFORMATION - aflysning:

Aktiviteten er desværre aflyst.

Når man zoomer ind på de mindste byggesten i verden – atomer og subatomare partikler – er det kvantemekanikken der sætter reglerne for hvordan alting opfører sig. Kvantemekanikken beskriver en verden, der for os opleves som underlig og sær. Det skyldes at Kvantemekanikken beskriver de mindste ting i vores verden så små at vi ikke kan se dem -- og her gælder fysikkens love som vi kender dem fra hverdagen ikke. Partikler kan fx tunnelere igennem barrierer eller eksistere i en superposition af flere steder på en gang.

Ved at køle atomerne ned til ultralave temperaturer får vi imidlertid muligheden for at nedbryde grænsen mellem vores verden og den kvantemekaniske verden, da atomerne ved ekstremt lave temperaturer smelter sammen til ét kæmpe kvantemekanisk superatom, et Bose-Einstein kondensat. Disse kondensater er så store, at vi næsten er i stand til at se med det blotte øje. Ved hjælp af blandet andet laserkøling er vi i dag i stand til at skabe disse kondensater i laboratoriet, og vi kan dermed direkte observere den kvantemekaniske verden.

I foredraget vil jeg fortælle hvordan vi laboratorier kan fremstille Bose-Einstein kondensater og derved studere kvantemekanikkens forunderlige verden.

Det anbefales at møde senest 15 minutter før arrangementer, da vi ellers vil frigive reserverede pladser.

Vidste du Matematisk Kantine har aftenåbent fra 17.00-20.30? Køb kaffe og kage i pausen eller gør en tur ud af det og spis aftensmad dernede med dine elever efter foredraget. I kan også møde os dernede til en uformel snak - se efter de sorte UNF t-shirts. Bemærk at nogle aftener kan alle borde være optaget. Læs mere og bestil bord på matkant.dk

MICK KRISTENSEN

Post. doc, Institut for fysik og astronomi ved Aarhus Universitet

Fysik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Onsdag d. 29. April 2020

kl. 17.15- 19.00

Auditorium E, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

VIS KORT