UNF / Aktiviteter / 17. februar 2020 • Kaos og mønstre i naturen

Kaos og mønstre i naturen

Foredrag ved Mads Peter Sørensen

MANDAG D. 17. FEBRUAR 2020
UNF Lyngby

Den tidslige udvikling af et ikke-lineært dynamisk system er som regel meget kompleks og rig på løsningsmønstre. Selv meget simple systemer, som det fysiske pendul, kan have meget righoldige dynamiske løsninger.

Disse løsninger er blevet døbt kaotiske. For rummeligt udbredte systemer beskrevet med partielle differentialligninger præges situationen ofte af orden og mønsterdannelse når ikke-linearitet er inkluderet i modellen. Eksempler er solitoner i optiske fibre og reaktions diffusions farve mønstre på dyrs hud.

I foredraget vil ovenstående blive illustreret med eksempler fra natur og teknik. Den logistiske afbildning og Lorenz model for vejret. Det fysiske pendul og superledende Josephson dioder. Vandbølger, Ikke-lineær optik og hvidt laserlys.

Mønsterdannelse i reaktions diffusions advektions systemer med fitnes taxis, modellering af rovdyr-byttedyr populationer. Karakter-træks dynamik af marine populationer, dafnier som eksempel.

MADS PETER SØRENSEN

Mads Peter Sørensen

Professor, DTU, Institut for Matematik og Computer Science

Matematik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Lyngby

Mandag d. 17. Februar 2020

kl. 18.00- 20.00

Virum Gymnasium

Fuglsangvej 66
2830 Virum

VIS KORT