UNF / Aktiviteter / 6. januar 2020 • Bliver man virkelig klogere med alderen?

Bliver man virkelig klogere med alderen?

Et oplæg om betydningen af intelligens i et livsforløbsperspektiv
Foredrag ved Marie Grønkjær og Cathrine Lawaetz Wimmelmann

MANDAG D. 6. JANUAR 2020
UNF Lyngby

De fleste mennesker har en ide om, hvad intelligens er, men hvad dækker begrebet intelligens egentlig over? Og hvordan måles det? Og hvorfor er det overhovedet interessant at se på intelligens fra et forskningsmæssigt perspektiv?

Mange års forskning har vist, at intelligens kan måles mere præcist end nogen anden psykisk egenskab og der er indikationer på, at intelligens er den psykiske egenskab, der har størst betydning for menneskers livsforløb.

I dette oplæg vil vi bl.a. komme ind på, hvordan intelligens defineres og måles, og desuden diskutere vigtige spørgsmål så som: Har intelligens betydning for vores helbred eller for at få succes i tilværelsen?

Derudover vil vi gennemgå, hvad der påvirker udviklingen af de intellektuelle evner, herunder om intelligens i høj grad er determineret af genetik eller mere er påvirket af ens opvækstvilkår.

Slutteligt vil vi komme ind på, hvad der sker med de intellektuelle evner, når vi bliver ældre og hvilke årsager der kan være til, at nogle personer bevarer deres intellektuelle evner langt ind i alderdommen, mens andre personers intellektuelle evner svækkes langt tidligere.

MARIE GRØNKJÆR

PhD, Postdoc, Københavns Universitet

CATHRINE LAWAETZ WIMMELMANN

PhD, Adjunkt, Københavns Universitet

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Lyngby

Mandag d. 6. Januar 2020

kl. 18.00- 20.00

Auditorium 44, Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 303, Matematiktorvet
2800 Kgs. Lyngby

VIS KORT