UNF / Aktiviteter / 28. november 2019 • Kvantemekanikken - Atomernes Vilde Verden

Kvantemekanikken - Atomernes Vilde Verden

Foredrag ved Klaus Mølmer

TORSDAG D. 28. NOVEMBER 2019
UNF Aarhus

Den danske fysiker Niels Bohr foreslog i 1913 en model for atomernes opbygning, der minder om planeternes kredsløb om solen i solsystemet. Bohrs teori blev en forløber for den såkaldte kvantemekanik, hvis formler er utroligt præcise, men der er underlige ting på færde når kemikere og fysikere beskriver atomernes og molekylernes opførsel: Indtil vi måler på dem, er de mikroskopiske partikler tilsyneladende flere steder på samme tid, og målingerne giver altid tilfældige resultater. De videnskabsmænd, som skabte teorien i perioden 1900-1930, blev aldrig enige om, hvordan vi skal forstå kvantemekanikkens mere paradoksale sider. Samtidigt med at vi anvender teorien med succes på alt fra stjerners fødsel og død til chippen i den moderne computer, fører fysikere stadig intense diskussioner om kvantemekanikkens dybere betydning. Kvantemekanikken er, med titlen på et 70’er hit ”still crazy after all these years”, og store internationale forskningsprogrammer sigter nu mod spændende og snedige anvendelser af dens særeste egenskaber i super hurtige kvantecomputere og i nye teknologier til sikker telekommunikation og præcise målinger.

I foredraget vil jeg diskutere de eksperimentelle observationer og teoretiske overvejelser, der førte til Bohrs atomfysik og til kvantemekanikken teoretiske formler. Niels Bohr udtalte at ” … hvis nogen siger, han kan tænke over kvanteproblemerne uden at blive svimmel, viser det blot at han ikke har forstået den mindste smule af dem.” Jeg vil beskrive nogle af de vidt forskellige forsøg på at fortolke kvantemekanikken og give eksempler fra forskningens seneste – og svimlende - landvindinger.

Det anbefales at møde senest 15 minutter før arrangementer, da vi ellers vil frigive reserverede pladser.

Vidste du Matematisk Kantine har aftenåbent fra 17.00-20.30? Køb kaffe og kage i pausen eller gør en tur ud af det og spis aftensmad dernede med dine elever efter foredraget. I kan også møde os dernede til en uformel snak - se efter de sorte UNF t-shirts. Bemærk at nogle aftener kan alle borde være optaget. Læs mere og bestil bord på matkant.dk

KLAUS MØLMER

PhD, Professor, Institut for fysik og astronomi ved Aarhus Universitet

Fysik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Torsdag d. 28. November 2019

kl. 17.15- 19.00

Auditorium E, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

VIS KORT