UNF / Aktiviteter / 23. oktober 2019 • Gödels ufuldstændighedssætninger

Gödels ufuldstændighedssætninger

Kan vi bevise alt?
Foredrag ved Thomas Bolander

ONSDAG D. 23. OKTOBER 2019
UNF Lyngby

Gödels sætning er en af det 20. århundredes mest berømte matematiske sætninger. Den er kendt langt ud over de professionelle matematikeres kreds og indgår i mange diskussioner om logik og erkendelse. Gödels sætning siger i sin mest markante formulering, at ''Der findes sande sætninger, der ikke kan bevises''. I denne formulering har sætningen en umiddelbar appel, som har givet anledning til mange fortolkninger af dens indhold. Gödels sætning fortolkes ofte derhen, at den endegyldigt beviser en begrænsning i mulighederne for erkendelse af sandhed gennem logiske argumenter. I en endnu mere radikal fortolkning siges Gödels sætning at vise grænserne for den rationelle tankegangs rækkevidde -- altså en grænse for hvor meget vi kan vide om verden. I foredraget vil Gödels sætning blive præsenteret og dens filosofiske/idéhistoriske/erkendelsesmæssige konsekvenser vil blive diskuteret.

Frist: 23. okt. 2019 kl. 18:00

THOMAS BOLANDER

Thomas Bolander

Ph.D., Associate Professor, DTU

Forsker i logik og kunstig intelligens med flere publikationer bag sig.

Filosofi
Matematik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Lyngby

Onsdag d. 23. Oktober 2019

kl. 18.00- 20.00

Auditorium 42, Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 303A, Matematiktorvet
2800 Kgs. Lyngby