UNF / Aktiviteter / 10. oktober 2019 • Radioaktivitet

Radioaktivitet

Hvor den stærke og svage kraft mødes
Foredrag ved Karsten Riisager

TORSDAG D. 10. OKTOBER 2019
UNF Aarhus

Radioaktive henfald er et hyppigt, om end ikke altid velkomment, fænomen i vores omgivelser og bliver anvendt som hjælpemiddel i flere forskellige videnskabelige grene. I et radioaktivt henfald omdannes en energirig atomkerne eller anden subatomar partikel spontant – det kan give adgang til fysiske systemer vi ellers vanskeligt kan studere. Radioaktivitet er derfor stadigvæk i dag et vigtigt redskab til undersøgelse af eksotiske systemer i kernefysik og partikelfysik. Jeg vil i foredraget fortælle om nogle fundamentale egenskaber ved radioaktive henfald, om hvordan vi eksperimentelt kan få adgang til de eksotiske og energirige kerner eller partikler, og give nogle eksempler (hovedsageligt fra eksperimenter på eller omkring det europæiske forskningscenter CERN) på hvilke spørgsmål der lige nu undersøges, samt på nogle af de mange anvendelser af radioaktivitet og på steder hvor radioaktivitet strejfer vores hverdag.

Det anbefales at møde senest 15 minutter før arrangementer, da vi ellers vil frigive reserverede pladser.

Vidste du Matematisk Kantine har aftenåbent fra 17.00-20.30? Køb kaffe og kage i pausen eller gør en tur ud af det og spis aftensmad dernede med dine elever efter foredraget. I kan også møde os dernede til en uformel snak - se efter de sorte UNF t-shirts. Bemærk at nogle aftener kan alle borde være optaget. Læs mere og bestil bord på matkant.dk

KARSTEN RIISAGER

Karsten Riisager

Ph.d., Lektor, Institut for fysik og astronomi ved Aarhus Universitet

Fysik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Torsdag d. 10. Oktober 2019

kl. 17.15- 19.00

Auditorium E, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

VIS KORT