UNF / Aktiviteter / 21. marts 2019 • Relativitetsteori

Relativitetsteori

Einsteins specielle og generelle relativitetsteorier og deres beskrivelse af tid og rum
Foredrag ved Mogens Dam

TORSDAG D. 21. MARTS 2019
UNF København

Einsteins relativitetsteorier - den specielle fra 1905 og den generelle fra 1915 - har i 100 år dannet fundamentet for beskrivelsen af rum og tid. Idet rum og tid er den scene hvorpå fysikken udspiller sig, er det selve grundpillen for den fysiske beskrivelse, vi her har med at gøre.

Foredraget starter med at introducere den specielle relativitetsteori. Denne bryder på afgørende vis med den klassiske beskrivelse, når man har at gøre med høje hastigheder. Strukturen af rum og tid viser sig at være således, at tid og længde ikke er absolutte størrelser: To iagtagere i relativ bevægelse vil ikke være enige om varigheden af en proces eller længden af et objekt. Yderligere optræder lyshastigheden som en hastighedgrænse, som ingen partikler eller signaler kan overstige.

Foredragets sidste del giver en hurtig introduktion til den generelle relativitetsteori. Med basis i ækvivalensprincippet forklarer denne teori gravitation via en krumning af rumtiden. Vi vil se, at alt, inklusive lyset, falder med samme hastighed i et tyngdefelt, og at tiden går langsommere i et tyngdefelt

Billede By Light-clock.png: Michael Schmidderivative work: DB au (Light-clock.png) [CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

MOGENS DAM

Lektor, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

Fysik
Matematik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Torsdag d. 21. Marts 2019

kl. 18.30- 20.30

Auditorium 1, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT