UNF / Aktiviteter / 7. februar 2019 • Nutidens og fremtidens batterier

Nutidens og fremtidens batterier

Foredrag ved Poul Norby

TORSDAG D. 7. FEBRUAR 2019
UNF Aarhus

Der er stort set kun én barriere før den længe ventede massive overgang til elbiler realiseres: Batteriet. Den største udfordring er måske prisen på batterierne; i øjeblikket udgør de en alt for stor andel af bilens pris. Men også sikkerhed, energiindhold (energitæthed og specifik energi), opladningstid og levetid er vigtige parametre, som stadig må forbedres. Selvom prisen for lithium ion batterier er faldet dramatisk i de senere år, også meget mere end forventet, er der en grænse for hvor billigt lithium ion batterier kan produceres. Et andet område, hvor batterier, i samspil med mange andre energilagringsmetoder, kommer til at spille en væsentlig rolle i fremtiden er i energisektoren. En af de store udfordringer ved at gå fra fossil energiproduktion til vedvarende energikilder, som sol og vind, er at produktionen af elektricitet bliver vanskelig at kontrollere. Behovet for at lagre energi og samkøre de nye energikilder med det eksisterende elektricitetsnet stiger når vi ikke bare kan skrue op og ned for produktionen. Batterier er effektive i forbindelse med korttidslagring og synkronisering med el-nettet. Ved langtidslagring af energi bliver det andre metoder, f.eks. fremstilling af hydrogen eller andre brændsler, som kommer til at dominere. Med den forventede kraftige stigning i produktion af batterier, bliver udfordringer med hensyn til miljøpåvirkninger også mere påtrængende. Er der tilstrækkelige ressourcer i verden til at producere alle de batterier, som skal til? Kobolt er den største udfordring i øjeblikket. Men er der lithium nok? Vi er nødt til at opfinde og udvikle nye batterimaterialer baseret på grundstoffer, som findes i rigelige mængder, er let tilgængelige, billige og ugiftige. Specielt hvis vi skal anvende batterier i stor skala, f.eks. i forbindelse med stationær lagring, er det nødvendigt at udvikle andre typer batterier, som kan supplere lithium ion batteriet. Dette kunne f.eks. være natrium ion batterier eller flow batterier baseret på organiske molekyler. Desuden må vi i gang med at finde en effektiv metode til at genanvende materialer og grundstoffer fra brugte batterier. Det bliver en nødvendighed for at fremtidssikre batteriproduktionen, selv om det i øjeblikket er vanskeligt at få virkelig rentabelt.

Det anbefales at møde senest 15 minutter før arrangementer, da vi ellers vil frigive reserverede pladser.

Vidste du Matematisk Kantine har aftenåbent fra 17.00-20.30? Køb kaffe og kage i pausen eller gør en tur ud af det og spis aftensmad dernede med dine elever efter foredraget. I kan også møde os dernede til en uformel snak - se efter de sorte UNF t-shirts. Bemærk at nogle aftener kan alle borde være optaget. Læs mere og bestil bord her.

POUL NORBY

Poul Norby

Professor, DTU Energi, Institut for Energikonvertering og -lagring

Teknologi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Torsdag d. 7. Februar 2019

kl. 17.15- 19.00

Auditorium E, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

VIS KORT