UNF / Aktiviteter / 16. december 2018 • Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamling

SØNDAG D. 16. DECEMBER 2018
UNF Esbjerg

Dagsordenen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af to stemmetællere
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af suppleanter
  7. Eventuelt

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Esbjerg

Søndag d. 16. December 2018

kl. 17.00- 19.00

Sted endnu ukendt