UNF / Aktiviteter / 18. september 2018 • Introduktion til Talteori og Algebra

Introduktion til Talteori og Algebra

Undervisningsforløb ved Benjamin Klahn

TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER 2018
UNF Aarhus

Primtallene er en mystisk mængde af tal. Man har studeret dem i årtusinder, men man har stadig ikke kortlagt hvordan de er fordelt. I det antikke Grækenland vidste man allerede, at der var uendeligt mange primtal, men at finde mønstre i primtallene er stadig noget matematikere bryder hovedet med den dag i dag. Det er f.eks uvist om der er uendeligt mange par af tvillingeprimtal, som er primtal der har afstand 2. F.eks er 3 og 5 tvillingeprimtal og 17 og 19 er også. I øvrigt, hvorfor findes der ikke tre tal a, a + 2, a + 4 så de alle er primtal hvis a > 3? Det vil vi være i stand til at svare på når vi har lært om restklasseregning som fortæller os hvad divison med rest er for en størrelse – F.eks hvilken dag i ugen det er. Hertil knytter sig den kinesiske restklassesætning som siger, at resten ved division med 2 tal m og n giver resten ved divison med mn – I hvertfald hvis m og n er indbyrdes primiske som vil sige, at der ikke er noget tal større end 1 som deler både m og n. Primtal er dog ikke kun gak og løjer. Som vi skal se, kan et primtal skrives som et produkt af primtal på præcis en måde. Primtallene kan så ses som en slags byggesten for alle andre tal. Faktisk beror meget af sikkerheden bag NEM-ID på netop dette.

I løbet af undervisningen vil der være rig mulighed på at kigge på og diskutere spændene opgaver og diskutere dem. Desuden vil vi som en integreret del af undervisningen se på forskellige bevistyper og lære at bruge dem på konkrete problemstillinger. Emner vi kan komme ind på er: uendeligt mange primtal, største fælles divisor og Euklid’s algoritme, reformulering af primtallene, entydig faktorisering af de hele tal, antallet af divisorer og Euler’s phi funktion, restklasseregning og den kinesiske restklassesætning, Fermats lille sætning, kvadratiske rester, definition af grupper og ringe, polynomier og entydig faktorisering for polynomier, de Gaussiske heltal, primtal som sum af to kvadrater.

Undervisningsgangene til forløbet vil være: Tirsdag d. 18. september 2018 kl. 17-21. Tirsdag d. 25. september 2018 kl. 17-21. Tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 17-21. Ved tilmelding binder du dig til at møde op til alle tre undervisningsgange.

Der vil blive tilbudt en let snack i forbindelse med hver undervisningsgang, formentlig i form af sandwich eller lignende. Ellers er der altid mulighed for at besøge Matematisk Kantine, på Institut for Matematik. Deres åbningstider og menu kan ses på http://www.matkant.dk/.

Specificeret lokation vil blive publiceret her snarest.

Målgruppen for arrangementet er gymnasieelever.

BENJAMIN KLAHN

BSc, Kandidatstuderende, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Matematik

Praktisk info

UNDERVISNINGSFORLØB • UNF Aarhus

18. September 2018 - 2. Oktober 2018

Fra kl. 17.00 tirsdag
Til kl. 21.00 tirsdag

Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C