UNF / Aktiviteter / 16. maj 2018 • Sprængstof

Sprængstof

Foredrag ved Hans Zwisler Jensen

ONSDAG D. 16. MAJ 2018
UNF Lyngby

VIGTIG INFORMATION - aflysning:

Aktiviteten er desværre aflyst.

Vi hører om anvendelse af sprængstoffer næsten dagligt. Mest negativt i forbindelse med bombesprængninger i verdens brændpunkter eller fremstilling af hjemmelavede bomber. Mere konstruktivt anvendes sprængstoffer ved sprængning i uvejsomt terræn i forbindelse med anlægsarbejde, ligesom nogle finder anvendelse som gødning og medicin.

Sprængstoffer er organiske eller uorganiske rene kemiske forbindelser, eller blandinger af to eller flere komponenter, der kan bringes til hurtig kemisk reaktion under udvikling af gasser med høj temperatur og tryk.

Foredraget vil til dels omfatte klassifikation af eksplosiver og lidt sprængstofkemi, men først og fremmest vil det være eksperimentelt, hvor foredragsholderen viser mange af de forsøg, som normalt er absolut forbudte af udføre. Fra en udramatisk forbrænding opbygges gradvist, til en decideret eksplosion ved ændring af relevante parametre. Laveksplosiver såvel som højeksplosiver og detonatorsprængstoffer, samt andre bizarre blandinger, vil ligeledes indgå.

Analysemetoder til bestemmelse af sprængstoffer efter en eksplosion vil kort blive omtalt sammen med kendte danske bombekriminalsager, ligesom fundamentale sikkerhedsforhold ved omgang med eksplosiver vil blive fremhævet under hele foredraget.

Det kan absolut anbefales interessede denne aften at medbringe vat til øregangene!!

Foredraget vil omfatte klassifikation af eksplosiver, lidt sprængstofkemi og historien bag sprængstoffers udvikling. Først og fremmest vil foredraget dog være eksperimentelt baseret med vægt på de hjemmelavede sprængstoffer.

Analysemetoder til bestemmelse af sprængstoffer efter en eksplosion vil kort blive omtalt sammen med kendte danske bombekriminalsager, ligesom fundamentale sikkerhedsforhold ved omgang med eksplosiver vil blive fremhævet under hele foredraget.

Hans Zwisler er blandt landets mest erfarne sprængstofeksperter og vil med sikker hånd demonstrere forskellige eksplosiver.

Foredraget slutter tidligst kl 20. Ingen adgang for personer u/15 uden voksenfølge. Alle dele af foredraget vil foregå under ordnede og sikre forhold jf. gældende love og regulativer på området.

HANS ZWISLER JENSEN

kemiingeniør, cand.polyt, Lektor, Hærens Ingeniør ABC-Skoles (HIAS) sprængstoflaboratorium

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Lyngby

Onsdag d. 16. Maj 2018

kl. 18.00- 20.00

Auditorium 54, Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 208, Kemitorvet
2800 Kgs. Lyngby

VIS KORT