UNF / Aktiviteter / 8. maj 2018 • Den grimme atomælling og den hvide Thoriumsvane

Den grimme atomælling og den hvide Thoriumsvane

Foredrag ved Thomas Grønlund Nielsen

TIRSDAG D. 8. MAJ 2018
UNF København

Forestil dig at du står på en skovvej. Du ved at til højre – ikke langt væk - ligger der 1 million kr. gemt inde i den tætte bevoksning. Det samme gælder til venstre, men her ligger der kun 1 kr. gemt. Hvor går du hen og leder? Indlysende nok vil de fleste nok foretrække at gå til højre.

Atomkraft rummer 1 million gange mere energi per atom, end nogen anden energikilde. Men dansk energipolitik har efter de store atomkraft ulykker ved Tremileøen og Tjernobyl valgt at se midlertidigt bort fra atomkraft. Man har satset på vindenergi og andre såkaldte vedvarende energikilder selvom disse energikilder i sagens natur er ”spredt for alle vinde”.

Men er der ved at være en opblødning i den danske energipolitik? Med Innovationsfondens støtte til forskning i Thorium atomkraft, er der en del som tyder på det. Atomkraft baseret på grundstoffet Thorium, i stedet for grundstofferne Uran og Plutonium, er en mere ren, fredelig, sikker, om end også langsommere måde at gøre brug af de ufatteligt store mængder energi der gemmer sig inde i atomkernen. Disse umådelige energiressourcer blev vi først opmærksomme på med Albert Einsteins kendte energi-masse relation, som først vandt almindelig anerkendelse efter 2.verdenskrig. Disse energier er så store og tætpakkede at de får elektroner til at ”gennembryde lysmuren” og udsende chokbølger af den bål Cherenkov stråling vist på billedet herover.

I foredraget vil Thorium atomkraft og dets forskelle til konventionel atomkraft blive gennemgået – ikke mindst affald- og sikkerhedsaspekterne samt levetidsomkostninger for en reaktor.

THOMAS GRØNLUND NIELSEN

Thomas Grønlund Nielsen

Cand.Scient, Formand, Ren Energi Oplysning (REO)

Thomas Grønlund Nielsen er Cand. Scient i fysik fra Niels Bohr Instituttet og formand for foreningen Ren Energi Oplysning, www.reo.dk. Forfatter til ”Niels Bohr må vende sig i sin grav – om fornægtelsen af kernekraften”.

Energiteknologi
Fysik
Teknologi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Tirsdag d. 8. Maj 2018

kl. 19.00- 21.00

Auditorium 3, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT