UNF / Aktiviteter / 20. marts 2018 • Uetiske forsøg

Uetiske forsøg

Hvor langt kan man gå for videnskaben?
Foredrag ved Therkel Stræde

TIRSDAG D. 20. MARTS 2018
UNF Aarhus

VIGTIG INFORMATION - aflysning:

Aktiviteten er desværre aflyst.

Den nazistiske ideologi var biologistisk og skelnede mellem "værdige" og "livsuværdige liv" ud fra genetiske, ”racemæssige” kriterier. Nazistiske læger lavede eksperimenter i koncentrationslejrene, som påførte tusinder af sagesløse fanger smerte, invaliditet og død. Nogle forsøg var rent fusk, andre så gode videnskabeligt set, at vi bygger på deres resultater den dag i dag. Foredraget vil beskrive nogle af disse eksperimenter og analysere, hvad der motiverede de nazistiske læger til at lade hånt om enhver skreven og uskreven lægeetik. Det lægger også op til diskussion af dilemmaet: er det forsvarligt overfor ofrene at bruge resultaterne af disse forsøg i dag?

Det anbefales at møde senest 15 minutter før arrangementer, da vi ellers vil frigive reserverede pladser.

<i>Vidste du Matematisk Kantine har aftenåbent fra 17.00-20.30? Køb kaffe og kage i pausen eller gør en tur ud af det og spis aftensmad dernede med dine elever efter foredraget. I kan også møde os dernede til en uformel snak - se efter de sorte UNF t-shirts. Bemærk at nogle aftener kan alle borde være optaget. Læs mere og bestil bord <a href="http://matkant.dk">her</a>.

THERKEL STRÆDE

Lektor, Syddansk universitet, Institut for Historie.

Videnskabshistorie

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Tirsdag d. 20. Marts 2018

kl. 17.15- 19.00

Auditorium E, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

VIS KORT