UNF / Aktiviteter / 27. februar 2018 • Kontinentalsokkelprojektet - Ikke kun ”Kampen om Nordpolen”

Kontinentalsokkelprojektet - Ikke kun ”Kampen om Nordpolen”

Foredrag ved Christian Marcussen

TIRSDAG D. 27. FEBRUAR 2018
UNF København

Billede: Isforholdene på Nordpolen, august 2012. Foto: Thomas Funck, GEUS

Hvordan fastlægges grænser til havs, hvordan udvides retten til undergrunden ud over 200 sømil og hvem “ejer” egentlig Nordpolen? Disse spørgsmål vil blive belyst specielt med fokus på Polhavet i et foredrag af Christian Marcussen, seniorrådgiver ved GEUS.

Foredraget giver en kort indføring i FN’s Havretskonvention og specielt bestemmelserne i artikel 76, der kommer i spil for at udvide kontinentalsoklen ud over 200 sømil. Det er Sokkelkommissionen, der gennemgår de enkelte kyststaters krav for at kunne give en anbefaling.

I Rigsfællesskabet er der fem områder, der er relevante i forbindelse med en udvidelse af kontinentalsoklen og arbejdet med at indsamle de nødvendige data startede i 2002 inden for kontinentalsokkelprojektet. Indsamling af data i isfyldt farvand i området nord for Grønland har været specielt udfordrende. Kontinentalsokkelprojektets arbejde blev afsluttet inden for den i artikel 76 fastlagte tidsfrist på ti år og inden for de bevillingsmæssige rammer.

Foredraget giver afslutningsvis en kort status for de krav om at udvide kontinentalsoklen ud over 200 sømil i det Arktiske Ocean, der for tiden er indleveret til Sokkelkommissionen.

Se et indslag med Christian Marcussen om kontinentalsokkelprojektet i DR2 Dagen her: https://www.dr.dk/tv/se/dr2-dagen/dr2-dagen-tv/dr2-dagen-2017-12-18?queryhash=!%2F30%3A28

CHRISTIAN MARCUSSEN

Christian Marcussen

Seniorrådgiver, GEUS

Geologi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Tirsdag d. 27. Februar 2018

kl. 19.00- 21.00

Auditorium 4, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT