UNF / Aktiviteter / 22. februar 2018 • Fremtidens klima og ekstremvejr i Danmark

Fremtidens klima og ekstremvejr i Danmark

Foredrag ved Ole Bøssing Christensen

TORSDAG D. 22. FEBRUAR 2018
UNF Odense

Hvordan kommer vi til at blive påvirket af klimaforandringer i fremtiden? I dette foredrag vil vi gennemgå fysikken bag drivhuseffekten, opbygningen af de klimamodeller, som bruges til at give bud på sandsynlige ændringer i det meteorologiske klima, og de resultater, som modellerne giver. Vi vil kigge på globale ændringer i store træk, men mest på Europa og Danmark. Klimamodeller er store avancerede computerprogrammer, som i princippet kender temperatur, tryk osv. i hundredtusindvis af gitterpunkter og højdeniveauer og opdaterer disse med få minutters mellemrum, til der er simuleret måske 150 år med en given udvikling i påvirkningen fra fx drivhusgasser. Ud fra de mange outputdata kan man beregne ændringer i klimaet, altså i vejrets statistik. Ekstrem nedbør for forskellige perioder bliver beregnet, og dermed kan modellens bud på ændringer i ekstremnedbør plottes og sammenlignes med tilsvarende resultater fra andre klimamodeller. Der findes mange forskellige modeller, der i princippet gør de samme ting på lidt forskellige måder, men som ikke får identiske resultater; da vi ikke på forhånd ved, hvilken model, der er bedst, er det nødvendigt at kigge på alle resultater samlet, for at få en idé om den sikkerhed, resultatet kendes med. De fleste resultater for fremtiden, som vil blive vist, er baseret på regionale simuleringer, som kan dække fx hele Europa med en gitterpunktsafstand på omkring 12km. Klimamodellerne er enige om, at det bliver varmere, at der vil komme mere vinternedbør, og at ekstremnedbør vil blive kraftigere hele året.

OLE BØSSING CHRISTENSEN

PhD, Seniorforsker, Dansk Metreologisk Institut

Biologi
Klima

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Odense

Torsdag d. 22. Februar 2018

kl. 19.00- 21.00

U45, Syddansk Universitet, Campus Odense

Campusvej 55, Indgang C
5230 Odense M

VIS KORT

Filer fra aktiviteten

DOWNLOAD SLIDESHOW