UNF / Aktiviteter / 5. februar 2018 • Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamling

MANDAG D. 5. FEBRUAR 2018
UNF Lyngby

VIGTIG INFORMATION:

Det vil finde sted på DTU i bygning 325.

UNF Lyngby afholder ekstraordinær generalforsamling. På denne dag vil det være muligt at stille op som nyt bestyrelsesmedlem. Alle har adgang men kun medlemmer har stemmeret.

Programmet for dagen:

 • Generalforsamling

 • Bestilling af aftensmad

 • Bestyrelsesmøde

 • Mad og drikke

Generalforsamling dagsorden:

 • Valg af dirigent

 • Valg af referent

 • Valg af to stemmetællere

 • Behandling af indkomne forslag

 • Valg til bestyrelse

 • Valg af suppleanter

 • Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være bestyrelsesmøde, hvor alle naturligvis er velkomne til at deltage.

Hvis der er nogen spørgsmål, så er I naturligvis også velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF Lyngby

Mandag d. 5. Februar 2018

kl. 17.30- 18.00

Danmarks Tekniske Universitet

2800 Kgs. Lyngby