UNF / Aktiviteter / 1. februar 2018 • Logik, Gödel og sandhed

Logik, Gödel og sandhed

Foredrag ved Thomas Bolander

TORSDAG D. 1. FEBRUAR 2018
UNF København

Gödels Sætning er en af det 20. århundredes mest berømte matematiske sætninger. Den er kendt langt ud over de professionelle matematikeres kreds og indgår i mange diskussioner om logik og erkendelse. Gödels Sætning siger i sin mest markante formulering, at ``Der findes sande sætninger, der ikke kan bevises''. I denne formulering har sætningen en umiddelbar appel, som har givet anledning til mange fortolkninger af dens indhold. Gödels Sætning fortolkes ofte derhen, at den endegyldigt beviser en begrænsning i mulighederne for erkendelse af sandhed gennem logiske og matematiske argumenter. I en endnu mere radikal fortolkning siges Gödels Sætning at vise grænserne for den rationelle tankegangs rækkevidde – altså en grænse for hvor meget vi kan vide om verden. Grundlaget for Gödels Sætning er logik og formelle systemer på den ene side – og paradokser og selvreference på den anden. Foredraget vil give en kort introduktion til hvert af disse emner samt skitsere de afgørende trin i beviset for Gödels Sætning. Herefter vil de filosofiske og erkendelsesmæssige konsekvenser af sætningen blive diskuteret.

Frist: 1. feb. 2018 kl. 19:00

THOMAS BOLANDER

Associate Professor, Ph.D., Lektor ved DTU Compute og forsker i logik og kunstig intelligens, DTU

Filosofi
Matematik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Torsdag d. 1. Februar 2018

kl. 19.00- 21.00

Auditorium 3, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT