UNF / Aktiviteter / 1. februar 2018 • Logik, Gödel og sandhed

Logik, Gödel og sandhed

Foredrag ved Thomas Bolander

TORSDAG D. 1. FEBRUAR 2018
UNF København

VIGTIG INFORMATION - aflysning:

Aktiviteten er desværre aflyst.

Gödels Sætning er en af det 20. århundredes mest berømte matematiske sætninger. Den er kendt langt ud over de professionelle matematikeres kreds og indgår i mange diskussioner om logik og erkendelse. Gödels Sætning siger i sin mest markante formulering, at ``Der findes sande sætninger, der ikke kan bevises''. I denne formulering har sætningen en umiddelbar appel, som har givet anledning til mange fortolkninger af dens indhold. Gödels Sætning fortolkes ofte derhen, at den endegyldigt beviser en begrænsning i mulighederne for erkendelse af sandhed gennem logiske og matematiske argumenter. I en endnu mere radikal fortolkning siges Gödels Sætning at vise grænserne for den rationelle tankegangs rækkevidde – altså en grænse for hvor meget vi kan vide om verden. Grundlaget for Gödels Sætning er logik og formelle systemer på den ene side – og paradokser og selvreference på den anden. Foredraget vil give en kort introduktion til hvert af disse emner samt skitsere de afgørende trin i beviset for Gödels Sætning. Herefter vil de filosofiske og erkendelsesmæssige konsekvenser af sætningen blive diskuteret.

THOMAS BOLANDER

Associate Professor, Ph.D., Lektor ved DTU Compute og forsker i logik og kunstig intelligens, DTU

Filosofi
Matematik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Torsdag d. 1. Februar 2018

kl. 19.00- 21.00

Auditorium 3, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT