UNF / Aktiviteter / 18. januar 2018 • Hverdagens psykopater

Hverdagens psykopater

Hvem er de?
Foredrag ved Mette Storm

TORSDAG D. 18. JANUAR 2018
UNF København

Det skønnes at omkring 4% af et lands befolkning er psykopater og det betyder, at der i Danmark findes omkring 200.000 psykopater. Rigtig mange mennesker vil derfor i løbet af deres liv stifte bekendtskab med en psykopat. Langt de fleste mennesker tror, at psykopater er farlige voldsforbrydere og de er derfor helt uforberedte, når de møder den til tider meget charmerende psykopat på deres arbejdsplads, i parforholdet, i familien eller i deres vennekreds. Viden om psykopati er derfor helt centralt for at håndtere et langt mere omfattende problem end mange er opmærksom på: relationer med hverdagens psykopater. Dette foredrag giver svar på: Hvad er en psykopat? Hvordan håndterer vi relationer med psykopater? Og diskuterer: Bør psykopati-begrebet bredes ud således, at det også inkluderer hverdagens psykopater?

METTE STORM

Mette Storm

Cand.pæd.psyk,

Psykologi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Torsdag d. 18. Januar 2018

kl. 19.00- 21.00

Auditorium 1, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT