UNF / Aktiviteter / 18. januar 2018 • Arvelige sygdomme

Arvelige sygdomme

Syg eller ej - dine gener gør en forskel
Foredrag ved Jane Hvarregaard Christensen

TORSDAG D. 18. JANUAR 2018
UNF Aarhus

Rigtig mange af de sygdomme som rammer os opstår på grund af vores gener. Måske kender du sygdomme som cystisk fibrose og Huntingtons sygdom? Begge sygdomme skyldes en enkelt fatal ændring i arvemassen (en DNA variant). Varianten kan man arve fra sine forældre og give videre til sine børn. Sygdomme som disse er for det meste sjældne. For eksempel fødes der blot ca. 15 børn med cystisk fibrose i Danmark om året. Men du ved måske også, at hyppige sygdomme som for eksempel hjertekarsygdomme, type 2 diabetes og psykiske sygdomme kan forekomme i højere grad i nogle familier end i andre? Disse sygdomme skyldes også DNA varianter, ikke blot en enkelt men mange på én gang. Og så opstår sygdommen ikke alene på grund af DNA varianterne. Der skal nemlig også nogle særlige ydre påvirkninger til før man bliver syg. I mit foredrag vil jeg fortælle om to sådanne genetisk betingede sygdomme. Den sjældne tørstesyge og den hyppige skizofreni. Begge sygdomme rammer hjernen og har med deres helt særlige symptomer ført til forundring og udfordret forskerne i mange hundrede år.

Det anbefales at møde senest 15 minutter før arrangementer, da vi ellers vil frigive reserverede pladser.

Vidste du Matematisk Kantine har aftenåbent fra 17.00-20.30? Køb kaffe og kage i pausen eller gør en tur ud af det og spis aftensmad dernede med dine elever efter foredraget. I kan også møde os dernede til en uformel snak - se efter de sorte UNF t-shirts. Bemærk at nogle aftener kan alle borde være optaget. Læs mere og bestil bord her.

JANE HVARREGAARD CHRISTENSEN

Lektor, Aarhus universitet, Institut for Biomedicin

Biologi
Medicin

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Torsdag d. 18. Januar 2018

kl. 17.15- 19.00

Auditorium E, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

VIS KORT