UNF / Aktiviteter / 12. oktober 2017 • Bevaring af genetisk diversitet

Bevaring af genetisk diversitet

Foredrag ved Michael Møller Hansen og Torsten Nygård Kristensen

TORSDAG D. 12. OKTOBER 2017
UNF Aarhus

Vi mister arter og populationer af arter med en foruroligende hastighed. Årsagerne til dette er mange og komplekse. Der er økologiske grunde til at vi ser en tilbagegang i biodiversitet i landskaber under kraftig forandring og der er genetiske. De genetiske årsager kan være svære at se og forstå, og de ignoreres ofte i praktisk bevaringsbiologi. Det er et problem fordi genetik er vigtigt for arters overlevelsesmuligheder og genetisk variation er en forudsætning for tilpasning til f.eks. klimaforandringer. Små og isolerede populationer mister genetisk variation og kan rammes af indavl og deraf følgende indavlsdepression. Det er velunderbygget at disse faktorer indvirker negativt på populationers overlevelsesmuligheder. Med udgangspunkt i egen forskning vil vi snakke om genetiske studier udført med fisk, husdyr, og bananfluer og om hvorfor den viden vi genererer er relevant for bevarelse af truede arter.

Det anbefales at møde senest 15 minutter før arrangementer, da vi ellers vil frigive reserverede pladser.

Vidste du Matematisk Kantine har aftenåbent fra 17.00-20.30? Køb kaffe og kage i pausen eller gør en tur ud af det og spis aftensmad dernede med dine elever efter foredraget. I kan også møde os dernede til en uformel snak - se efter de sorte UNF t-shirts. Bemærk at nogle aftener kan alle borde være optaget. Læs mere og bestil bord her.

MICHAEL MØLLER HANSEN

Professor, Aarhus universitet, Institut for Bioscience - Genetik, økologi og evolution

TORSTEN NYGÅRD KRISTENSEN

Professor, Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab, Sektion for Biologi og Miljøteknologi

Biologi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Torsdag d. 12. Oktober 2017

kl. 17.15- 19.00

Auditorium E, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

VIS KORT