UNF / Aktiviteter / 3. oktober 2017 • Komplekse tal

Komplekse tal

Foredrag ved Henrik Laurberg Pedersen

TIRSDAG D. 3. OKTOBER 2017
UNF København

VIGTIG INFORMATION:

Alle foredrag i efterårssæsonen 2017 starter kl. 18:30 og slutter d. 20:30

Nogle andengradsligninger (fx x2= -1) har ingen løsninger, altså ikke nogen reelle tal x som løsninger. De komplekse tal indføres for at kunne løse alle andengradsligninger! Det viser sig nu at ikke blot alle andengradsligninger men faktisk alle n'tegradsligninger kan løses med komplekse tal. Matematikere løser altså ikke blot ligninger, der kan løses men også nogen der ikke kan løses. I foredraget viser vi hvordan man regner med komplekse tal og hvordan de kan repræsenteres geometrisk som punkter i et ganske almindeligt koordinatsystem. Her bliver y-aksen kaldt den imaginære akse og den indeholder den imaginære enhed, kaldet i eller "kvadratroden af -1". Mange af de almindelige funktioner, som fx x2, ex, ln(x) og sin(x), kan faktisk betragtes som funktioner af en kompleks variabel. Dette leder til den matematiske diciplin "kompleks funktionsteori".

"Figuren viser værdierne af funktionen x2 på forskellige linjesytykker i den komplekse plan."

HENRIK LAURBERG PEDERSEN

Henrik Laurberg Pedersen

PhD i matematik, Professor, Institut for Matematiske Fag

Nogle andengradsligninger (fx x^2=-1) har ingen løsninger, altså ikke nogen reelle tal x som løsninger. De komplekse tal indføres for at kunne løse alle andengradsligninger! Det viser sig nu at ikke blot alle andengradsligninger men faktisk alle n'tegradsligninger kan løses med komplekse tal. Matematikere løser altså ikke blot ligninger, der kan løses men også nogen der ikke kan løses. I foredraget viser vi hvordan man regner med komplekse tal og hvordan de kan repræsenteres geometrisk som punkter i et ganske almindeligt koordinatsystem. Her bliver y-aksen kaldt den imaginære akse og den indeholder den imaginære enhed, kaldet i eller "kvadratroden af -1". Mange af de almindelige funktioner, som fx x^2, e^x, ln(x) og sin(x), kan faktisk betragtes som funktioner af en kompleks variabel. Dette leder til den matematiske diciplin "kompleks funktionsteori". "Figuren viser værdierne af funktionen x^2 på forskellige linjesytykker i den komplekse plan."

Matematik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Tirsdag d. 3. Oktober 2017

kl. 18.30- 20.30

Auditorium 1, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT