UNF / Aktiviteter / 3. juni 2017 • UNF Københavns ekstraordinære Generalforsamling

UNF Københavns ekstraordinære Generalforsamling

UNF KBH, ekstraordinære generalforsamling
Generalforsamling

LØRDAG D. 3. JUNI 2017
UNF København

Grundet at regnskabet ikke var klart til den ordinære generalforsmling i marts, indkalder vi herved til den ekstraordinære, hvor vi kan godkende det seneste års regnskab. Da det stadig er en generalforsamling kan man stadig indsende forslagene vedtægtsændringer. Forslag om vedtægtsændringer skal sendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Spørgsmål, der ønskes behandlet under punktet "behandling af indkomne forslag", skal sendes senest 1 uge før generalforsamlingen.

Dagsorden 1. Valg af dirigent

  1. Valg af referant

  2. Valg af to stemmetællere

  3. Gennemgang og godkendelse af regnskabet.

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Eventuelt

Praktisk info

GENERALFORSAMLING • UNF København

Lørdag d. 3. Juni 2017

kl. 14.00- 17.00

Auditorium 1, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT