UNF / Aktiviteter / 12. maj 2017 • KlimaKonferencen 2017

KlimaKonferencen 2017

Teknologiske løsninger til klimaproblemer
Konference

FREDAG D. 12. MAJ 2017
UNF København

Konferencen er et samarbejde mellem UNF København og UngEnergi København.

Bemærk tilmeldingsfrist søndag den 3. maj 2017.


KlimaKonferencen er et helweekendsarrangement, hvor du får muligheden for at arbejde sammen med andre unge om at komme med teknologiske løsninger til nutidens klimaproblemer.

Ligesom på UNF ScienceCamps vil der både være plads til det faglige såvel som det sociale - denne gang dog koncentreret over en weekend.
Det er for dig, der har lyst til at samarbejde med andre klima- og miljøinteresserede om at finde ud af, hvordan vi kan mindske klimaforandringerne eller på anden vis leve med dem.

I bliver både udfordret på selve den grønne teknologi, men også på hvordan den skal sælges til industrien såvel som klimakyndige, da teknologien ikke kan hjælpe samfundet alene.

Arrangementet er bygget omkring aktiv deltagelse og på lyst til at komme med innovative forslag og idéer til hvordan man skal føre det ud i livet. Der vil være samarbejde, men også dyst mellem holdene. Så der er rig mulighed for både at lære af hinanden _og _give hinanden kamp til stregen.

I år er der fem forskellige områder, man kan arbejde på:

Fødevareforsyningen

I dag producerer det danske landbrug mad nok til at brødføde 15 mio. mennesker, men hvor mange mennesker vi reelt kan brødføde afhænger af, hvad vi dyrker, og hvordan vi gør det. Hvordan sikrer vi en bæredygtig og effektiv fødevareforsyning i fremtiden?

Energiforsyning

I dag får vi stadig størstedelen af vores energi fra ikke vedvarende energikilder, hvordan omstiller vi os til en energiforsyning som ikke har en negativ effekt på vores klima, samtidig med at opretholde den levevis som adgangen til billig energi som de fossile brændsler har muliggjort?

Bolig

I Danmark kommer omtrent 30 % af det samlede energiforbrug fra bygninger og aktiviteter heri. Samtidig bliver en stor del af vores affald generet i private husholdninger. Hvordan kan vi gøres vores boliger mere bæredygtige?

Infrastruktur

Omtrent en tredjedel af den danske CO2-udledning stammer fra transportsektoren, og samtidig er smog et voksende sundhedsproblem i byerne. Hvordan kan vi omlægge eller ændre transportsektoren, så den bliver mere bæredygtig og samtidig gør det hurtigere og lettere at komme rundt?

Natur og klimatilpasning

Verden i dag bliver ramt af klimaændringer. Disse ændringer er globale som lokale. Når byen bliver bygget, bliver man derfor nødt til at tage hensyn til naturen, men også de problemer vi forvolder naturen. Så hvordan tilpasser man en by til klimaændringer, men samtidig minimere årsagerne?

Ved tilmelding skal du udfylde nogle praktiske oplysninger samt svare på et par enkelte spørgsmål og prioritere hvilket område, du helst vil arbejde med.

Klima

Praktisk info

KONFERENCE • UNF København

12. Maj 2017 - 14. Maj 2017

Danmarks Tekniske Universitet

2800 Kgs. Lyngby