UNF / Aktiviteter / 6. april 2017 • Polyfarmaci

Polyfarmaci

En potentiel farlig cocktail
Foredrag ved Eva Aggerholm Sædder

TORSDAG D. 6. APRIL 2017
UNF Odense

VIGTIG INFORMATION:

Bemærk: Fra 1. februar 2017 er der kommet nye parkeringsregler på SDU. Læs mere..

Polyfarmaci betyder indtagelse af flere lægemidler dagligt. Polyfarmaci kan være hensigtsmæssig, da de forskellige lægemidler sikrer en effektiv behandling af sygdomme, f.eks. sukkersyge, forhøjet blodtryk og astma. Men polyfarmaci kan også være uhensigtsmæssig da alle lægemidler har bivirkninger, og kombinationen af lægemidler med forskellige bivirkninger kan forstærke de uheldige virkninger, som i sidste ende gør patienten mere syg. Dette kan blandt andet resultere i dårligere livskvalitet for den enkelte og i hyppigere hospitalsindlæggelser.

Omfanget af polyfarmaci er stort. I Region Syddanmark var 160.000 borgere i behandling med mere end 6 lægemidler i en opgørelse fra 2014. Heraf fik 60 borgere mere end 31 lægemidler. Der gøres mange indsatser for at mindske problemet, f.eks. undervisning af sundhedspersonale og medicingennemgang i akut modtagelser, på sengeafdelinger, hos praktiserende læger og på apoteker. Det er imidlertid svært at gøre op hvor stor en effekt indsatserne har, og der kan være forskellige grunde til at effekten måske ikke er så god, som ønsket. Travlhed, øget specialisering af læger, lægemangel og manglende prioritering af problemet har indvirkning på om der bliver gjort noget ved problemet i det omfang som det er nødvendigt.

EVA AGGERHOLM SÆDDER

Ph.D, Lektor og overlæge, Klinisk Farmakologisk afd. Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital

Biokemi
Biologi
Kemi
Medicin

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Odense

Torsdag d. 6. April 2017

kl. 19.00- 20.45

U46, Syddansk Universitet, Campus Odense

Campusvej 55, Indgang C
5230 Odense M

VIS KORT