UNF / Aktiviteter / 30. marts 2017 • Fremtidens solceller

Fremtidens solceller

Foredrag ved Steen Brøndsted Nielsen

TORSDAG D. 30. MARTS 2017
UNF Aarhus

Fotosynteseproteiners fysik

I fotosyntese høstes sollys for at danne energirige sukkermolekyler og ilt fra carbondioxid og vand. Dette foretages af proteiner som indeholder mange grønne pigmenter (chlorophyll-molekyler) der absorberer rødt og blåt lys. Energien transporteres effektivt til et reaktionscenter, hvor ladningsseparation foregår. Vi vil se på et enkelt chlorophyll-molekyles fotofysik, og hvordan dets farve ændres i samspil med andre og med proteinmiljøet. Hvis vi forstår den komplicerede fysik af naturens egen solcelle, er det måske muligt at lave nye og bedre solceller.


Matematisk Kantine har åben fra kl. 17.00 - 20.30. Her er der både mulighed for at købe aftensmad, samt kaffe og kage til at nyde under foredraget. Bemærk at nogle aftener kan alle borde være optaget. Læs mere og bestil bord her.

STEEN BRØNDSTED NIELSEN

Lektor, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Fysik
Kemi

Praktisk info

FOREDRAG • UNF Aarhus

Torsdag d. 30. Marts 2017

kl. 17.15- 19.00

Auditorium E, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

VIS KORT