UNF / Aktiviteter / 14. marts 2017 • Komplekse tal

Komplekse tal

Foredrag ved Henrik Laurberg Pedersen

TIRSDAG D. 14. MARTS 2017
UNF København

Nogle andengradsligninger (fx $x^2=-1$) har ingen løsninger, altså ikke nogen reelle tal x som løsninger. De komplekse tal indføres for at kunne løse alle andengradsligninger! Det viser sig nu at ikke blot alle andengradsligninger men faktisk alle n'tegradsligninger kan løses med komplekse tal. Matematikere løser altså ikke blot ligninger, der kan løses men også nogen der ikke kan løses. I foredraget viser vi hvordan man regner med komplekse tal og hvordan de kan repræsenteres geometrisk som punkter i et ganske almindeligt koordinatsystem. Her bliver y-aksen kaldt den imaginære akse og den indeholder den imaginære enhed, kaldet i eller "kvadratroden af -1". Mange af de almindelige funktioner, som fx $sin(x)$, kan faktisk betragtes som funktioner af en kompleks variabel. Dette leder til den matematiske diciplin "kompleks funktionsteori".

(Figuren viser i øvrigt en graf for sin som en funktion af en kompleks variabel.)

HENRIK LAURBERG PEDERSEN

Professor, Institut for Matematiske Fag, KU

Matematik

Praktisk info

FOREDRAG • UNF København

Tirsdag d. 14. Marts 2017

kl. 19.00- 21.00

Auditorium 1, H.C. Ørsted Institutet, Københavns Universitet

Universitetsparken 5
2100 København Ø

VIS KORT