UNF / Om UNF Aalborg

Om UNF Aalborg

Lær om UNF Aalborgs historie, mission, mål, vedtægter m.m.

Ideologi - Hvorfor gør vi, som vi gør?

Naturvidenskabelig forståelse er en del af almendannelse og en vigtig faktor for aktiv deltagelse i samfundet. Arbejdet med naturvidenskab kan hjælpe til at løse mange af nutidens og fremtidens problemer og derved give mennesker en bedre tilværelse.

Mission - Hvordan vi vil fremme vores ideologi?

UNF Aalborg er en samfundsengagerende forening, der skaber gode oplevelser ved at arrangere aktiviteter, som oplyser om naturvidenskab og teknologi. Vores aktiviteter er tilpasset unge og forsøger at skabe interesse for naturvidenskab blandt deltagerne.
Vores forening er åben for alle og drevet af engagerede frivillige, hovedsageligt gymnasieelever og universitetsstuderende.

Mål - Hvad vil vi konkret lave?

UNF ønsker at lære unge om det fascinerende ved videnskaberne. Vi vil øge interessen og nysgerrigheden for naturvidenskab. Dette mål ønsker UNF Aalborg at nå gennem afholdelse af arrangementer såsom:

  • Foredrag, der opfordrer til debat og samtidigt lærer unge om naturen og samfundet. Således ønsker vi at få unge til at engagere sig i samfundet.
  • Workshops, der lærer gymnasie- og folkeskoleelever om natur- og sundhedsvidenskabelige samt teknologiske fag og giver en praktisk erfaring med fagene.
  • Studieture, hvor deltagerne får mulighed for at se naturvidenskaben helt tæt på. Vi ønsker at opfordre deltagerne til selv at tage stilling til det de ser og således danne en opfattelse af formålet med naturvidenskab.

Foreningen

UNF Aalborg blev stiftet den 24. januar 1999 og er i dag en lokalforening i UNF Danmark. UNF Aalborg har derfor en nær tilknytning til UNF Danmark, men er stadig sin egen, selvstændige forening, med vedtægter, en årlig ordinær generalforsamling, en bestyrelse og økonomi.

I UNF Aalborg afholdes der en årlig generalforsamlingen i marts eller april måned. På generalforsamlingen godkendes regnskabet, fremlægges vedtægtsændringsforslag og der vælges en ny bestyrelse. Alle medlemmer af UNF Aalborg har stemmeret på generalforsamlingen.

Historie

I 1998 gik 6 universitetsstuderende sammen med hjælp fra UNF Aarhus og dannede det, der senere blev til UNF Aalborg. Med hjælp fra flere arrangører afholdtes fem foredrag. Disse foredrag var gratis, og deres formål var at undersøge, om der var grundlag for en UNF afdeling i Aalborg. Foredragene var en succes, og i januar 1999 blev der afholdt stiftende generalforsamling i UNF Aalborg med formand Søren Steen Christensen.

Vedtægter, regnskab, generalforsamlingsreferater og forretningsorden

UNF Aalborgs pt. gældende vedtægter kan ses i dette pdf-dokument.

UNF Aalborgs regnskab for regnskabsåret 2022 kan findes i dette pdf- dokument.

Referatet fra den ordinære generalforsamling d. 01/04 2023 kan læses i dette pdf-dokument.

Denne side er sidst opdateret d. 8. maj 2023 af EFLA

UNF Aalborgs historie

1998

Seks universitetsstuderende gik sammen med hjælp fra UNF Aarhus og dannede det, der senere blev til UNF Aalborg. Med hjælp fra flere arrangører afholdtes fem pilot-foredrag.

Januar 1999

Pilot-foredragene var en succes. Stiftende generalforsamling blev holdt i UNF Aalborg med Søren Steen Christensen valgt som formand.

November 2008

UNF Aalborg afholder fuldt booket foredrag med professor Holger Bech Nielsen.

April 2010

UNF Aalborg kommer på Facebook.

November 2014

UNF Aalborg får besøg af NASA-ingeniør Dr. Ravi Margasahayam der afholder foredrag om Den Internationale Rumstation.

Februar 2016

UNF Aalborg skifter til nye lokaler hos Aalborg Universitetet i CREATE ved havnefronten.