UNF / Blog / 30. maj 2022 • UNF uddeler pris til SIYSS

UNF uddeler pris til SIYSS

af Mads Frimann Madsen, 30. maj 2022

Vi har endnu engang haft muligheden for at donerer rejsen til SIYSS, som inkluderer deltagelse i Nobelpris-overrækkelsen og de efterfølgende festligheder i Stockholm.

Dette gjorde vi i forbindelse med finalen i Unge forskere. I udvælgelsen af vinderen lagde vi stor vægt på evnen som formidler. Den unge forsker brænder ikke blot for sit stof men udviser også stor lyst til at udbrede deres passion til andre.

Bertram Madsen med projektet ‘OSINTer’. (læs mere)

Vi har i udvælgelsen af projektet lagt særlig vægt på formidling (skriftligt såvel som mundtligt), i hvor høj grad projektet er blevet bundet sammen med eksisterende viden inden for fagområdet og involverer fagpersoner inden for området, og i hvor høj grad den naturvidenskabelige metode eller ingeniørmæssige tilgang til et projekt anvendes. Det er UNF’s vurdering, at projektet 'OSINTer - En CTI-baseret løsning' af Bertram Madsen formidles både mundtligt og skriftlig veldisponeret og tydeligt ligesom projektet i høj grad afspejler en ingeniørmæssig tilgang til problemløsning, med inddragelse af relevante fagpersoner, hvor der med udgangspunkt i eksisterende løsninger, udvikles ny teknologi. Teknologi, som ikke bare er begrænset til at løse ét problem, men som også kan anvendes i andre sammenhænge.