UNF / Blog / 23. september 2019 • UNF Lyngby Generalforsamling 2019

UNF Lyngby Generalforsamling 2019

af Mads Frimann Madsen, 23. september 2019

Kære alle

UNF Lyngby indkalder til generalforsamling fredag den 11. oktober 2019 kl. 18:00. Det vil finde sted på DTU (bygning 303a, aud. 43). Vi glæder os til at se så mange af jer, som muligt.

Den dagsorden for generalforsamlingen indeholder følgende punkter: 1. Valg af dirigent.

  1. Valg af referent.
  2. Valg af to stemmetællere.
  3. Formanden og næstformanden aflægger beretning samt foreligger planer for den kommende sæson.
  4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastlæggelse af næste års medlemskontingent.
  7. Valg af revisor.
  8. Valg af bestyrelse.
  9. Valg af suppleanter.
  10. Eventuelt.

Der vil blive serveret aftensmad i pausen.

Hvis der er nogen spørgsmål, så er I naturligvis også velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Generalforsamlingen indkaldes desværre kun med lige under 3 uges varsel. Såfremt medlemmer ønsker at påberåbe sig varslet i §10 bedes dette meddelt skriftligt til bestyrelsen eller oplyses på generalforsamlingen. I så fald vil der blive indkaldt til en efterfølgende bekræftende generalforsamling.

På vegne af UNF Lyngbys bestyrelse