UNF / Blog / 09. marts 2016 • Årsmøde og ny landsbestyrelse!

Årsmøde og ny landsbestyrelse!

af Jakob Peter Thorsbro, 09. marts 2016

I den forgangne weekend var over 100 frivillige UNF'ere samlet til UNF Danmarks årsmøde og generalforsamling på Aarhus Universitet. Her blev en række foreslag til vedtægtsændringer, ændringer til sidste års frivilligerklæring samt en målbaseret strategi for foreningen blev vedtaget. Strategien er udarbejdet på baggrund af workshops på de to forrige landsmøder.

Desuden er der blevet valgt en ny bestyrelse, som har konstitueret sig på følgende måde:

  • Formand: Jakob Peter Thorsbro
  • Næstformand: Nicolai Vanggaard Bærentsen
  • Kasserer: Morten Agger
  • Sekretær: Jeppe Sinkbæk Thomsen
  • Bestyrelsesmedlem: Rasmus Rahbek Østergaard
  • Bestyrelsesmedlem: Jacob Bollerslev

Den nye bestyrelse ser frem til at varetage organisationen, tackle dens udfordringer og få foreningen fremad!