UNF / Blog / 18. marts 2013 • Ny bestyrelse i UNF DK

Ny bestyrelse i UNF DK

af Jasmin Karina Øder Madsen, 18. marts 2013

Efter et vellykket årsmøde og generalforsamling i UNF er der tiltrådt en ny bestyrelse. Årsmødet foregik på DTU i weekenden den 15.-17. marts, hvor der blev afholdt masser af møder og frivillige fik lært hinanden bedre at kende.

Efter en del snak og overvejelser stillede syv mennesker op til landsbestyrelsen, og de blev alle valgt ind ved fredsvalg. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

- Formand: Nils-Asbjørn Frederiksen (AFR)
- Næstformand: Jonas Lundholm Bertelsen (JLB)
- Kasserer: Jakob Peter Thorsbro (JPT)
- Sekretær: Jasmin Karina Øder Madsen (JAM)
- Bestyrelsesmedlem: Adam Jensen (AJ)
- Bestyrelsesmedlem: Jens-Ole Skydt Andersen (JOA)
- Bestyrelsesmedlem: Cecilie Nøhr Pedersen (CNP)

Bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde og glæder sig til at arbejde med udviklingen af UNF.