UNF / Blog / 18. marts 2010 • Nye kræfter klar til at føre UNF Danmark videre

Nye kræfter klar til at føre UNF Danmark videre

af Rita Holst Jacobsen, 18. marts 2010

I weekenden 12.-14. marts afholdtes traditionen tro årsmøde og generalforsamling i UNF Danmark. Årsmødet fandt sted på hhv. Matematisk og Fysisk Institut ved Aarhus Universitet, der bød på glimrende forhold for mødeafvikling, bespisning og overnatning til de mange deltagere.

101 arrangører fra både lokale og landsdækkende aktiviteter var dukket op for at planlægge, diskutere og netværke - samt ikke mindst deltage i foreningens generalforsamling.

Generalforsamlingen blev en sand øvelse i demokrati, da 20 delegerede på vegne af tusindvis af medlemmer og i samspil med mange fremmødte i løbet af lørdagen skulle vedtage en ny fordelingsnøgle, stemme om vedtægtsændringer, godkende strategi for UNF Danmark og indsætte en ny bestyrelse for foreningen.

Mange medlemmer af den tidligere bestyrelse fandt det på tide at overlade pladserne til nye kræfter, og valgte derfor ikke at genopstille. Nye kræfter stod da også klar til at videreføre det enorme arbejde, de to foregående bestyrelser med afgående formand Rune Thode Nielsen i spidsen havde lagt i foreningen siden 2008.
Dette arbejde har bl.a. medført en langt større medlems- og arrangør- inddragelse end tidligere, udarbejdelse af en strategi for landsforeningen, anerkendelse af UNF som samfundsengagerende forening hos Dansk Ungdoms Fællesråd, og et større nationalt og internationalt netværk med UNF som anerkendt medspiller og samarbejdspartner for bl.a. Undervisningsministeriet, Dansk Naturvidenskabsformidling og den globale organisation MILSET.

Det er således en tung arv, den nyvalgte bestyrelse må løfte, men også en arv, der giver inspiration til at fortsætte med at forny og udvikle UNF Danmark i det kommende år, hvilket flere bestyrelsesmedlemmer da også gav udtryk for i deres opstillingstaler.

Den nyvalgte bestyrelse består af Christian Brædstrup (formand), Line Guldbrand (næstformand), Rune Jensen (kasserer), Anders Larsen (sekretær), Danni L. N. B. Randeris, Milena Laban og Rie Mose Holm.