UNF / Blog / 26. juni 2007 • 230 unge på sommerskole med UNF

230 unge på sommerskole med UNF

af Rita Holst Jacobsen, 26. juni 2007

PRESSEMEDDELELSE****

230 unge på naturvidenskabelige sommerskoler

Adgang til forskningslaboratorier og videnskabeligt personale er ikke hverdag for elever ved ungdomsuddannelserne. Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) inviterer derfor denne sommer 230 unge fra Danmark og resten af Skandinavien til at deltage i hele fem videnskabelige sommerskoler: BioTech Camp, Nano Camp, Game Development Camp, Medico Camp og Matematik Camp. De unge får her lov til at opleve den danske naturvidenskabelige forskning på tætteste hold.

Der er i disse år stor fokus på de højteknologiske satsningsområder indefor naturvidenskaben. Men hvad er nanoteknologi og medicoteknik, og hvad kan vi bruge bioteknologien til? Det er spørgsmål, de unge vil få besvaret på sommerskolerne og kommer til at stifte bekendtskab med i praksis. I år afholdes BioTech Camp på Aarhus Universitet, Nano Camp afholdes på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby, Game Development Camp på Aalborg Universitet og de nyetablerede Matematik Camp og Medico Camp på henholdsvis Syddansk Universitet i Odense og DTU.

Opskriften er den samme som de foregående år: Unge frivillige undervisere og organisatorer arrangerer en uge med foredrag, studiebesøg, et stort socialt program, og naturligvis, som det vigtigste af det hele, et omfattende praktisk program.
"Formålet med UNFs videnskabelige sommerskoler er at introducere unge til et fagligt miljø, der er i så rivende en udvikling, at undervisningen 'derhjemme' på ungdomsuddannelsen ofte har svært ved at følge med. På campen får eleverne en grundig gennemgang af teorien og den sjældne mulighed for straks derefter at afprøve den i praksis. Samtidig krydres ugen med perspektiverende foredrag og studiebesøg, hvor de unge lærer om den nyeste naturvidenskabelige forskning og de fantastiske udfordringer, de naturvidenskabelige fag stiller os overfor i dag", siger Ingo Nielsen, formand for UNF.****

Etikken skal med
"De discipliner, eleverne undervises i, er ikke bare vedkommende fra et naturvidenskabeligt synspunkt. Jævnligt opblussende debatter om unges forbrug af voldelige computerspil eller bioteknologiens muligheder og skrækscenarier viser, at den teknologiske udvikling er med til at præge samfundet og sætte nogle etiske spørgsmål i gang. Derfor er der på flere af sommerskolerne afsat tid til en 'etik-aften', hvor eleverne bliver udfordret på deres værdier og bedt om at tage stilling" forklarer Ingo Nielsen.

Tilbudet om deltagelse henvender sig til elever i det almene gymnasium, HF og HTX over hele landet, samt det øvrige Skandinavien. "Vores sommerskole-idé bygger på, at unge aktive naturvidenskabsstuderende underviser unge fra ungdomsuddannelserne med interesse for f.eks. nano- og bioteknologi. Herved videregiver vi den store faglige entusiasme, der findes hos de studerende, og vi er samtidig i stand til at give undervisning af meget høj kvalitet til de gymnasieelever, der ikke får udfordringer nok i den daglige undervisning", siger Ingo Nielsen. "Det er vigtigt for UNF at vise de unge, at dansk forskning er vedkommende og spændende, og at den er med helt fremme i den internationale elite", slutter han. ****

Sommerskole for alle
UNF ønsker at sprede entusiasmen for naturvidenskab til så mange som muligt, og derfor er der ingen optagelsesprøve eller krav om særlige kvalifikationer for at komme med på UNFs sommerskoler. Inden tilmelding bliver de unge dog bedt om at svare på spørgsmål som "Hvor mange picometer går der på en nanometer?" eller at løse en givet fjerdegradsligning. "På den måde ønsker vi at signalere, at en sommerskole ikke bare er passiv indlæring, som nogle af eleverne måske kender hjemmefra, men kræver aktiv deltagelse og engagement. Hvis eleverne har engagementet med, vil vi som undervisere gøre alt for at give dem en udbytterig uge!" siger Jens Siegstad, underviser på en af sommerskolerne.

På UNFs hjemmeside www.unf.dk findes flere oplysninger om de fem camps, samt dagbøger fra tidligere år, med deltagernes oplevelser. På hjemmesiden er der endnu mulighed for online tilmelding til de få populære pladser, der endnu ikke er taget. Prisen for deltagelse ligger mellem 250 og 500 kr.

Yderligere oplysninger om sommerskolerne og om UNF generelt kan fås på www.unf.dk eller ved at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening****

Hvornår og hvor: BioTech Camp finder sted fra søndag den 8. juli til lørdag den 14. juli på Aarhus Universitet. Nano Camp og Medico Camp finder sted fra søndag den 15. juli til lørdag den 21. juli på Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby. Game Development Camp finder sted fra søndag den 22. juli til lørdag den 28. juli på Aalborg Universitet, og Matematik Camp finder sted fra søndag den 29. juli til lørdag den 4. august på Syddansk Universitet, Odense.****

Arrangør: Alle sommerskoler arrangeres af Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet, samt Forbundet Unge Forskere i Sverige og Norge. ****

Web: På www.nano.unf.dk, www.biotech.unf.dk, www.gdc2007.dk, www.medico.unf.dk og www.matematik.unf.dk findes mere information om sommerskolerne og dagbøger fra tidligere års camps.****

Historie: UNF har siden 1944 arbejdet for at udbrede kendskabet til naturvidenskab i Danmark, hvilket efter mere end 60 sæsoner fortsat opnås ved at arrangere foredrag og studiebesøg med et bredt og varierende indhold, samt siden 2001 ved at afholde sommerskoler. Formålet med UNF er at øge interessen for de naturvidenskabelige og teknologiske discipliner hos unge mennesker. UNFs lokale afdelinger er beliggende i universitetsbyerne Aalborg, Århus, Odense og København.****

Kontakt: For yderligere oplysninger om sommerskolerne kontakt da:

Biotech Camp presseansvarlig, Erik Bergholdt
Tlf. 6084 1819
E-mail: ebe@unf.dk

Nano Camp presseansvarlig, S.Sofie Stistrup
Tlf. 23983268
E-mail: sis@unf.dk

Game Development Camp presseansvarlig, Pernille Sihm
Tlf. 21 49 26 01
E-mail: psi@unf.dk

Medico Camp presseansvarlig, S.Sofie Stistrup
Tlf. 23983268
E-mail: sis@unf.dk

Matematik Camp presseansvarlig, Julie Engholm
Tlf. 60 16 99 23
E-mail: jen@unf.dk