UNF / Blog / 21. marts 2005 • Sommerskoler i Skandinavien

Sommerskoler i Skandinavien

af Mathias Bach Poulsen, 21. marts 2005

UNF og vores samarbejdspartnere i Norden holder i sommeren 2005 adskillige naturvidenskabelige sommerskoler, som vi gerne vil tilbyde de studerende på ungdomsuddannelserne.

Danmark

BioTech Camp (10. - 16. juli)
Oplev den bioteknologiske forskning på egen hånd. Du vil på denne camp komme igennem et omfattende laboratorieprogram, suppleret med mange faglige og sociale aktiviteter.
Se mere på http://www.biotech.unf.dk. Pris 500 kr.

Nano Camp (24. - 30. juli)
Den nanoteknologiske forskning har fået meget fokus de senere år. Du vil gennem laboratorieøvelser og foredrag under denne camp få et indblik i, hvad nanoteknologi egentlig er. Se mere på http://www.nano.unf.dk. Pris 500 kr.

Game Camp (24. -30. juli)
Lav dit eget computerspil. Under denne camp vil I blive inddelt i grupper som står for forskellige dele af udviklingen af jeres helt eget computerspil.
Se mere på http://www.game.unf.dk. Pris 250 kr.

Norge

BioMed Camp (31. juli til 6. august):
Gennem en uge i Bergen vil du prøve at arbejde med et biologisk eller medicinsk forskningsprojekt i laboratoriet.
Se mere på http://www.bmc.ungeforskere.no. Pris 500 kr.

Space Camp (27. juli til 4. august)
Under en uge i det nordlige Norge vil I blive indelt i grupper som arbejder med hver sin del af en raket, som I til sidst på campen vil affyre.
Se mere på http://www.spacecamp.no
OBS: tilmelding skal ske direkte til space camp, stipendier kan søges fra UNF

Wave Camp (4. til 11. juli)
På WaveCamp vil du få mulighed for at lære alt fra optagese af lyd og redigering til behandling med computer.
Se mere på http://www.wavecamp.net. Pris 500 kr.

Sverige

** NORNA (sidste uge i juni)**
I denne uge vil der være tilbud indenfor forskellige naturvidenskabelige discipliner, hvor du kan vælge dig på netop dét, der interesserer dig.
Se mere på www.fuf.org/norna. Pris 500 kr.

Tilmelding til alle camps uden for Danmark, undtagen Space Camp, skal ske til Mathias Bach Poulsen (mbp@unf.dk). Prisen inkluderer ophold på campen og transport. Sidste tilmelding til nordiske camps er 1. juni.