UNF / Blog / 09. marts 2005 • Piger er bedre til matematik og fysik

Piger er bedre til matematik og fysik

af Ingo Nielsen, 09. marts 2005

Det lader til, at piger er lige så gode til matematik og fysik som drenge, hvis ikke endnu bedre!

Det viser ifølge Politiken.dk en stor Nordisk Råd-konference for nylig om kønsforskelle i nordiske elevers præstationer. Samme artikel nævner, at det især er ude på landet, at pigerne er bedre end drengene.

Dette stiller et stort spørgsmålstegn ved myten om, at drenge altid er bedre en piger i de pågældende naturvidenskabelige fag. Der lader i hvert fald ikke til at være nogen genetiske begrundelser for det.

Så, piger, næste gang nogen prøver at fortælle jer noget andet, så ved I at det ikke passer!