UNF / Blog / 18. februar 2005 • Jens Martin Knudsen er død

Jens Martin Knudsen er død

af David Grolin Kristensen, 18. februar 2005

Jens Martin Knudsen er død i går efter længere tids sygdom. Jens Martin Knudsen var en god ven af UNF og tog sig tid til at afholde foredrag i UNF i mange år - også når det betød en lang rejse, et presset program og selv i de seneste år, hvor kræfterne ikke var så store længere.

UNF skylder Jens Martin Knudsen en stor tak for hans utrættelige virke. En formidler i særklasse er gået bort. Han forstod som ingen andre at formidle svært tilgængeligt stof, så selv en lægmand ikke blot forstod det, men forstod vigtigheden af det netop lærte og principperne bagved. Hans bortgang er et stort tab for dansk naturvidenskab og formidling heraf.

Jens Martin Knudsens smittende engagement og formidlingsevner vil blive savnet mange steder, da han pga. sine evner var en meget anset foredragsholder, TV- gæst og underviser. For sin undervisning modtog Jens Martin Knudsen i 1990 "Årets Harald", der gives for den bedste undervisning på Københavns Universitet. Kun hans store interesse for udforskningen af rummet, specielt naboplaneten Mars, kunne komme i vejen for hans undervisning og formidling. Undersøgelsen af universets tilblivelse og livets opståen var til stadighed en passion for Jens Martin Knudsen, der bl.a. var stærkt medvirkende til at Danmark havde en serie af eksperimenter om bord på den amerikanske mission til Mars 2003-2004.

Den læreruddannede Jens Martin Knudsen var først og fremmest tilknyttet Niels Bohr Instituttet (siden 1964) på Københavns Universitet, men har bl.a. været tilknyttet en række universiteter og programmer i ind- og udland. Jens Martin Knudsen blev mag.scient. i 1962, dr.scient. i 1984 og blev ridder af Dannebrog i 2000.

Når Jens Martin skrev i UNFs gæstebog, var det eneste han skrev: "Hvorfor?" Det var for ham det ultimative spørgsmål. Og vi stiller os det samme spørgsmål - nu hvor han er gået bort. Alle i UNF vil savne dit smittende humør og din brændende entusiasme for naturvidenskaben - du var et forbillede for os alle!

ÆRET VÆRE JENS MARTINS MINDE

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening